Next-verksamhet

Var och en har sin egen plats.

”Jag vågar göra själv och lita på mig själv och lättare tala med obekanta och annars också vara mer social” – En ungdom som utfört arbetspraktik

Next

  • Stöd till unga att gå vidare och studera och ta steget in i arbetslivet​
  • Ökad delaktighet: egen plats i gemenskapen och samhället

Det är inte så lätt för alla att hitta sin egen väg. Varje år efter avslutad grundskola är det många ungdomar som inte hittar en lämplig studieplats i en yrkesskola eller ett gymnasium. Många avbryter även andra stadiets studier eftersom den inriktning de valt inte känns rätt eller så är språket inte ännu på en tillräckligt bra nivå.

Next stödjer ungdomarna att flytta över till studier och arbetsliv, bland annat via arbetspraktik med arbetsmarknadsstöd, coaching, mentorverksamhet och småföretagsverksamhet. Vi samarbetar med företag, läroinrättningar och andra aktörer inom ungdomsverksamheten.

Vi uppmuntrar arbetsgivare att erbjuda unga en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet i form av praktik- och sommarjobb. Företagen har en möjlighet att hjälpa unga att hitta sina färdigheter och förkovra sina arbetslivskunskaper genom att erbjuda dem arbetspraktik med arbetsmarknadsstöd och genom att vara en fadder för de unga i arbetslivet. Samarbetet med yrkeshögskolorna bygger på choaching för unga.

Next är även i centrum av vårt utvecklingssamarbete. Unga i Senegal studerar musik, cirkuskonst, kläddesign och visuell konst. Till studierna hör även livskunskap, medborgarfärdighet, företagsamhet och bruk av tillämpad konst. Lärarna får kompletterande utbildning om hur man använder konst som en metod i undervisningen, och de unga konstnärerna utför sin arbetspraktik i skolan som en del av sin utbildning.

Bekanta dig närmare med vår Next-verksamhet

Utvecklingssamarbete Senegal >
Färdigheter för livet >

Färdigheter för livet-verksamhetens partner Valmet erbjöd en praktikplats för hundra ungdomar. Se det i MTV-nyheterna (på finska): Arbetslösa Olli, 25 år, fick under arbetspraktikperioden motivation att söka sig till studier – ”Jag tror igen att jag kan komma vart jag vill”

Mer information om vår verksamhet

Bekanta dig med Dream-verksamheten >
Bekanta dig med Glow-verksamheten >
Läs mer om sociala färdigheter >

Hållbar utveckling: Agenda 2030

Bra utbildning – Människovärdigt arbete och ekonomisk tillväxt – Mindre ojämlikhet – Samarbete och partnerskap

Barn- och ungdomsstiftelsen arbetar enligt principerna om hållbar utveckling. Det arbete vi gör för ungdomarnas bästa främjar i synnerhet följande fyra mål i Agenda 2030. Vi vill att varje ung människa hittar sin plats i samhället både i hemlandet och i utvecklande länder.

Vi alla behövs i arbetet för att ge de unga ett gott liv. KOM MED I VÅRT ARBETE OCH HJÄLP TILL ATT HITTA EN UTVÄG.