Skip to content

Naatange art la

Över sextio procent av Senegals befolkning är under 24 år. De flesta ungdomarna arbetar inom den inofficiella sektorn under osäkra omständigheter och utan tillräckliga inkomster. Barn- och ungdomsstiftelsen genomför ett utvecklingssamarbetsprojekt i Senegal med syftet att utbilda utsatta ungdomar till professionella och företagare inom konst, samt att bidra till ett ökat samhällsengagemang hos ungdomarna. Samtidigt bedrivs utvecklande arbete för konstutbildningens kvalitet med hjälp av lokala och internationella samarbetspartner. På detta sätt ges ungdomarna möjlighet att få sin röst hörd och att arbeta för ett självständigt liv i ett hållbart och jämlikt samhälle.

Naatange Art la är ett projekt där 400 ungdomar i åldern 16–29 år i Senegal utbildas till yrkeskonstnärer, och där 800 högstadieelever får hjälp med att påverka de gemenskaper som de lever i. Dessutom får 90 lärare utbildning i att lära ungdomar om livskunskap, företagsamhet och samhällsengagemang. Projektet genomförs åren 2017–2020.

Projektet har som mål att bidra till ökad sysselsättning inom kulturbranschen bland utsatta ungdomar, ge ungdomarna bättre medborgarfärdigheter samt höja kvaliteten hos konstutbildningar och verksamheten inom den kreativa sektorn i Senegal. En stor del av den kreativa sektorn i Senegal verkar inom den gråa ekonomin. Kultursfären besitter dock en stor potential när det gäller att bidra till ökad sysselsättning, välfärd och social rättvisa samt positiv ekonomisk utveckling. Unga konstnärer får hjälp med att utveckla färdigheter för hållbar näringsverksamhet och konst i allmänhetens tjänst. Lärare på samarbetande högstadieskolor får lära sig nya engagerande undervisningsmetoder, och ungdomarna uppmuntras till att bli en aktiv del av sina gemenskaper. Projektet för samman organisationer som delar med sig av sina kunskaper inom konst, utbildning, företagsamhet och medborgaruppfostran.

Unga konstnärer erbjuds en utbildning på tio månader inom kläddesign, musik, foto och video, grafisk design samt cirkus. Utöver konstnärsutbildningen får ungdomarna utbildning i livskunskap, medborgaruppfostran och företagsamhet samt genomför en arbetspraktik där de använder sig av sin konst som en del av samhällsprojekt som eleverna planerar. Lärare på högstadieskolor erbjuds utbildning i engagerande undervisningsmetoder och i att lära ungdomar om livskunskap och delaktighet, varefter lärarna tillsammans med sina elever planerar och genomför samhällsprojekt med social eller miljöanknytning. Tillsammans med de samarbetande organisationerna framställs utbildningsprogram inom konst, vilka fastställs officiellt genom ministeriet för yrkesutbildning i Senegal.

Projektet finansieras av Finlands utrikesministerium. Huvudsamarbetspartnern i Senegal är Synapse Center, medan konstutbildningar erbjuds av La Factory, Africulturban, HandiEco och Sencirk. Stöd för utvecklingen av verksamheten och utbildningsprogrammen ges av Unesco Dakar, Cirque du Soleils sociala cirkusprogram Cirque du Monde samt Humanistiska yrkeshögskolan.

Naatange art la

Pågår: 2017–2020

Målgrupp: Utsatta ungdomar i åldern 16–29 år och ungdomar i högstadieåldern

Finansiär: Finlands utrikesministerium

Antal deltagare: 400 ungdomar som deltar i konstutbildningen, 800 ungdomar i skolsamarbetet, 90 lärare

Verksamhetsområde: Dakar, Senegal

Se videor som producerats under projektets gång

Förfrågningar

Sakunnig

Enna Angervuori

enna.angervuori@nuori.fi

+358 405922078

Läs mer om projektet

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbre

Link One
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö