Skip to content

Mahdolliset maailmat

I en snabbt skiftande värld kan det vara nästintill omöjligt att föreställa sig sin egen framtid och karriär. Mahdolliset maailmat (Möjliga världar) är en upptäcktsresa till olika framtidsscenarier där framtidsarbetet kombineras med spelifierat berättande. Genom att framställa möjliga världar och undersöka okända framtidsbilder kan man skingra osäkerheten kring sin egen framtid.

Mahdolliset maailmat (Möjliga världar) genomförs åren 2020–2022. Till målgruppen hör ungdomar i åldern 18–24 som bor i huvudstadsregionen och som avbrutit sin utbildning på andra stadiet. Fram till år 2022 kommer vi att genomföra workshopar där vi kombinerar rollspel och framtidsarbete för sammanlagt 150 ungdomar.

Ungdomar som avbrutit sin skolgång upplever ofta utanförskap och oro för nya bakslag. Målet med projektet är att ge deltagande ungdomar en starkare framtidstro och bättre anknytning till arbetslivet. Genom att kombinera metoder från framtidsforskning och rollspel förstärker verksamheten ungdomarnas framtidstro samt främjar för arbetslivet väsentliga färdigheter såsom kreativitet, kritiskt tänkande och förmågan att lära sig nya saker.

Möjliga världar är ett projekt som kombinerar framtidsarbete med rollspel på ett helt nytt sätt. Vi ordnar inspirerande workshops för ungdomar där de genom spelifierat berättande utforskar okända framtidsscenarier och undersöker hur arbetslivet kommer att se ut i framtiden. Inom projektet kommer ungdomarna också att göra ett företagsbesök där de agerar som experter inom framtidens arbete. De färdigheter som projektet ger upphov till kommer att delas med såväl yrkesmänniskor som arbetar med ungdomar som personal på deltagande företag. Detta sker genom vanliga seminarier och webbseminarier.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA stödjer verksamheten åren 2020–2022. Utöver STEA finansieras verksamheten av samarbetsföretagen Deloitte och Vanda Energi.

Möjliga världar

Pågår: 2020–2022

Målgrupp: Ungdomar i åldern 18–24 år som avbrutit sin utbildning på andra stadiet

Finansiär: STEA och samarbetsföretagen Deloitte och Vanda Energi

Deltagande ungdomar: Minst 150

Verksamhetsområde: Huvudstadsregionen

Förfrågningar

Sakkunnig

Oskar Sandqvist

oskar.sandqvist@nuori.fi

050 3468725

Sakkunnig

Milla Minerva Mertanen

milla.mertanen@nuori.fi

0505728642

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skicka
VerksamhetStiftelsenArtiklar
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss
Faktureringsuppgifter (på finska)

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö