Skip to content
Donera

Kestävä rahasuhde

Pengar väcker känslor. Därför är det viktigt att lära sig tala om pengar redan som ung. Genom Kestävä rahasuhde -verksamheten får ungdomar som förbereder sig för yrkesstudier träna sina känslomässiga färdigheter gentemot den egna ekonomin och hållbar konsumtion, med hjälp av digitalt berättande som verktyg.

I projektet Kestävä rahasuhde (Ett hållbart förhållande till pengar) kombinerar vi hållbar ekonomisk fostran med utveckling av känslomässiga färdigheter och med digitalt berättande som verktyg. Projektet pågår i tre år, under vilken tid vi kommer att genomföra workshops med ca 450 Valma-studerande i Esbo, Vanda, Kervo, Nurmijärvi, Lahtis, Kouvola, Kuopio och Joensuu. Dessutom utbildar vi ca 120 professionella inom undervisnings- och ungdomsbranschen i hela landet i hur man använder digitalt berättande som verktyg. 

Pengar ska inte vara ett orosmoment för ungdomar. Ekonomiska problem förekommer allt mer bland finländare och bland dem som har betalningssvårigheter är ungdomar överrepresenterade (Finlands Bank, 2018: Ekonomisk läskunnighet på 2020-talet). En svag socioekonomisk ställning går ofta i arv från generation till generation. Ungdomar har olika förutsättningar för att sköta sin ekonomi. Därför är det viktigt med förebyggande insatser.  

Vi vill särskilt stöda sårbara ungdomar i att etablera en hållbar relation till pengar. Förmågan att hantera sina känslor har ett samband med hur man använder pengar. Genom att känna igen känslor och beteendemodeller kring pengar får ungdomar bättre förutsättningar för en ekonomiskt mer stabil framtid. Genom arbete kan ungdomar också vidga sin syn på hur pengar påverkar individen och samhället. 

Inom projektet Kestävä rahasuhde ordnas workshops för ungdomar som förbereder sig för yrkesstudier, där de skriver, filmar och redigerar videoberättelser, fiktiva eller verkliga, som fungerar som en upptäcktsresa genom den personliga relationen till pengar. Detta kreativa tillvägagångssätt ger ungdomar friheten att själva välja på vilken nivå de vill engagera sig i ämnet. Digitalt berättande är ett inspirerande sätt att behandla frågor kring pengar och ekonomi och sänka tröskeln för att beröra ämnet. 

Våra företagssamarbetspartners deltar i våra workshops genom fadderverksamhet. Faddrarna är frivilliga professionella inom ekonomi och finans. I projektets workshops reflekterar faddrarna och ungdomarna tillsammans över ekonomiska frågor och delar med sig av sina kunskaper och synpunkter. 

Under projektets gång ordnar vi utbildningar för lärare och professionella inom ungdomsarbete, samt publicerar en praktisk guide på basis av erfarenheterna vi ansamlat under projektet. 

Projektet Kestävä rahasuhde får åren 2020–2023 stöd av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA. Utöver STEA finansieras verksamheten av samarbetsföretaget Danske Bank. År 2019 genomförde vi tillsammans med Danske Bank pilotprojektet Taloudellinen mielenrauha med workshops i ekonomisk fostran och digitalt berättande som verktyg. 

Titta på ungas digitala berättelser här!

Kestävä rahasuhde

Pågår: 2020–2023 

Målgrupp: Valma-studerande, Valma-lärare och professionella inom ungdomsarbete 

Finansiär: STEA, samarbetsföretaget Danske Bank 

Antal deltagare: ca 450 ungdomar, ca 120 lärare och professionella inom ungdomsarbete.

Verksamhetsområde: Kuopio, Joensuu, Lahtis, Kouvola, Nurmijärvi, Kervo, Vanda, Esbo och Helsingfors. 

Förfrågningar

Anna-Liisa Parkkinen

projektledare

anna-liisa.parkkinen@nuori.fi

050 308 4215 

Linda Lopperi

Koordinator

linda.lopperi@nuori.fi

040 145 7447

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skicka
VerksamhetStiftelsenArtiklar
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss
Faktureringsuppgifter (på finska)

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö