Skip to content
Donera

Huuma

Föreställ dig en värld där ingen ungdom lever i utanförskap. I dag finns det över 60 000 ungdomar i Finland som varken arbetar eller studerar. Huuma är ett projekt där infödda finländare och ungdomar med invandrarbakgrund tillsammans lär sig framtidsfärdigheter. Ungdomar som deltar i workshops i kroppskommunikation börjar våga ta ögonkontakt, uttrycka sina tankar och aktivt delta i planering. De får uppleva framgång, vilket ger dem mod att tro på sig själva och sina förmågor och att se framför sig olika framtidsalternativ.

Framtidsfärdigheter för ungdomar med konst som verktyg

Vi anordnar workshops för kroppskommunikation i Huuma-projektet för ungdomar i åldern 16–29 år som varken arbetar eller studerar. Åren 2019–2022 kommer 225 ungdomar i Vanda, S:t Michel och Kuopio att delta i projektet.  

I våra workshops för kroppskommunikation uppmuntrar vi ungdomarna att samarbeta, lyssna på sig själva och identifiera sina känslor, övervinna sina begränsningar och finna sitt mod. Genom att släppa loss och arbeta tillsammans får ungdomarna ökat självförtroende, bättre sociala färdigheter och en bättre uppfattning om sina möjligheter. I denna verksamhet får ungdomar med invandrarbakgrund och infödda finländare upplevelser som förenar dem och som de kan dela med varandra. 

Ungdomarna deltar i konstnärliga workshops i ungefär tre månaders tid, en eller två gånger i veckan. Vi genomför projektet i samarbete med bland annat städernas ungdomsverksamhet, Valma-grupper och frivilligorganisationer. Den konstnärlig verksamheten är ett multiprofessionellt samarbete mellan lärare och ungdomsledare, där de erbjuds utbildning i kroppskommunikation innan workshopperioden inleds, och där de deltar aktivt i planeringen och genomförandet av verksamheten. Vi arbetar med att göra de metoder som utvecklas inom projektet till en bestående del av städernas ungdomsverksamhet i samarbete med kultur- och ungdomsförvaltningarna, och kommer att dela metoderna offentligt i form av en videoguide. 

En del av den konstnärliga verksamheten genomförs av Tanssiteatteri Raatikko, Etelä-Savon tanssiopisto och ANTI-Festivaali. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, deltagande kommuner och Urlus-Stiftelsen.  

Huuma

Pågår: 2019–2022 

Målgrupp: Infödda finländska ungdomar och ungdomar med invandrarbakgrund i åldern 16–29 år som varken studerar eller arbetar 

Finansiär: Europeiska socialfonden, deltagande kommuner, Urlus-Stiftelsen

Antal deltagande ungdomar: 225 ungdomar 

Verksamhetsområde: Vanda, S:t Michel, Kuopio  

Förfrågningar

Anna Jussilainen

projektchef

anna.jussilainen@nuori.fi

050 320 7273

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skicka
VerksamhetStiftelsenArtiklar
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss
Faktureringsuppgifter (på finska)

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö