Skip to content

HuippuHarkka

Ungdomar formar sin bild av arbetslivet och av sig själva som arbetstagare genom sina första erfarenheter i arbetslivet. Kan jag detta? Klarar jag av detta? Skulle jag kunna arbeta inom denna bransch i framtiden? För att kunna göra ungdomar delaktiga i samhället och arbetslivet måste vi säkerställa att deras upplevelse av arbetslivet är positiv. Varje möte påverkar ungdomarnas framtid.

Projektet har slutat.

HuippuHarkka genomförs under år 2018–2020. I slutet av 2020 kommer vi att ha nått fram till minst 270 ungdomar runtom i Finland. HuippuHarkka riktar sig till Valma-studerande ungdomar vid yrkesinstitut.

Projektet erbjuder företag kunskap och metoder för att bemöta och vägleda ungdomar. Vi bygger broar lokalt runtom i Finland mellan ungdomar och företag. Inom projektet HuippuHarkka får ungdomar upplevelser av samhörighet, av att någon bryr sig om en, och av att slutföra sådant som man påbörjat.

Utgångspunkten för verksamheten är positiv pedagogik—vi uppmärksammar var och ens kunskaper och styrkor och förstärker dessa egenskaper och färdigheter.

Under projektet HuippuHarkka erbjuder vi ungdomar övning i arbetssökande och de förmågor det utsätter, i att uttrycka sitt kunnande och i arbetslivskunskaper. Att ungdomarna får vara med i företagens vardag är också väldigt givande för personalen. Det upplevs ofta att ungdomarnas medverkan förstärker teamandan och stoltheten över arbetsplatsen samt förståelsen för ungdomarnas verklighet.

I HuippuHarkka berättar representanter för olika företag om sin karriär för Valma-studerande ungdomar. Ungdomarna besöker företagen och får höra om företagets verksamhet och möjligheterna till arbete. Avslutningsvis genomför ungdomarna en praktikperiod på 3–4 veckor, antingen på egen hand eller i en liten grupp. Alla ungdomar som deltar i praktiken har en egen arbetsplatsfadder. Alla deltagande arbetsplatsfaddrar får en fadderutbildning. Faddern stöder och handleder praktiken och tillhörigheten till arbetsgemenskapen.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA stöder verksamheten åren 2018–2020. Utöver STEA finansieras projektet av samarbetsparterna Lassila & Tikanoja, Lindström, Musti ja Mirri och Valmet.

HuippuHarkka

Pågår: 2018–2020

Målgrupp: Ungdomar i Valma-utbildning

Finansiär: STEA och samarbetsföretagen Lassila & Tikanoja, Lindström, Musti ja Mirri och Valmet

Deltagande ungdomar: Minst 270

Verksamhetsområde: över 10 orter runtom Finland

Förfrågningar

Sakkunnig

Sara Peltola

sara.peltola@nuori.fi

040 745 8104

Koordinator

Reetta Koskinen

reetta.koskinen@nuori.fi

040 837 6439

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbre

Link One
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö