Skip to content
Donera

Framtidslabbet

Framtidslabbet är en beprövad modell för framtidsutbildning som stöder inlärning, förstärker framtidstro och förebygger marginalisering.

Framtidslabbets verksamhet baserar på framtidsforskningens vetenskapliga grunder och fokuserar på uppövandet av framtidstänkande: hur våra uppfattningar om framtiden styr vårt beteende och våra val idag, och hur vi kan påverka denna process. 

Under året 2023 erbjuder vi verksamhet både riktat åt ungdomar från grundskolans övre klasser samt andra stadiet genom Signalspanare verksamheten, samt utbildningsmaterial åt deras lärare.

Signalspanarna 2023

Signalspanare verksamheten är riktad åt ungdomar i grundskolans övre klasser, samt andra stadiet. Verksamheten går ut på att lära grunderna av framtidstänkande, samt hjälpa de deltagande ungdomarna känna igen positiva signaler och föreställa sig alternativa framtidsbilder. 

Genom workshopparna förstärks ungdomarnas förmåga att behandla framtiden och dess olika möjligheter, samt deras förmåga att känna igen olika fenomen som kan forma framtiden. Fördelarna med detta kamratstöds förverkligande är många: det förstärker solidaritet, gemenskap och jämlikhet mellan ungdomar, spräcker bubblor som formas mellan ungdomar från olika stadier samt förstärker en gemensamt upplevd känsla av framtidstro. 

Under år 2023 utbildar vi 20 andra stadiets studerande till Signalspanare. Signalspanade innebär förmågan att studera sin omgivning med hjälp av verktyg från framtidsforskningen och känna igen positiva signaler: fenomen som kunde berätta om en positiv framtid och ingjuta framtidstro. 

Under utbildningen får Signalspanarna färdigheterna att utföra Signalspanare workshoppar åt grundskoleklasser (åk 8–9) på sin hemort. 

Framtidsläskunnighet och framtidens arbetsliv

Framtidsläskunnighet och framtidens arbetslivär en utbildningshelhet riktad åt lärare i grundskolan och andra stadiet.

Utbildningshelheten består av självstudiemoduler, som behandlar framtidsläskunnighet och framtidstänkande ur olika perspektiv. Utöver självstudiemodulerna finns det material som lärarna kan använda som grund för sina egna lektioner. Detta material innehåller både det lektionsschema som produceras under år 2022 samt lättbegripliga, konkreta uppgifter kring framtidstänkande och framtidstro, som översätts och utvecklas under år 2023.

Utbildningshelheten ger lärarna verktyg för att på ett lättbegripligt sätt behandla megatrender som formar arbetslivet, samt utforska möjliga framtidsscenarier och hurdan kompetens som krävs i dem. De hjälper lärarna att föra diskussioner kring vad som är bestående och centralt för mänskligheten mitt bland alla dessa stora förändringskrafter.

Financiering: Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr (2022-2023)

Stiftelsen Brita Maria Renlunds -logo

Framtidstänkandets grunder åt lärare och elever

Välkommen till Framtidslabbet och vår videobaserade introduktion till framtidstänkandets grunder.

Under dessa tre videon går Framtidslabbets Oskar Sandqvist igenom framtidstänkandets grundprinciper, diskuterar varför framtidstänkande är viktigt, samt berättar hur framtiden kan forskas på basen av positiva signaler. Videoserien fungerar som en diskussionsstartare och bas för en framtidsfokuserad lektion i skolan.

Vad är framtidstänkande?

Varför framtidstänkande är viktigt?

Vad är en positiv signal?

Varför grundade du Tulevaisuuskoulu, Otto Tähkäpää?

”Jag hörde om framtidsforskning för första gången länge sedan då jag inledde mina universitetsstudier. Till en början tyckte jag hela idén lät fånig, som att försöka spå i en kristallkula. Tanken vägrade dock lämna mig i fred. Nästan tio år senare, efter att jag påbörjat en doktorsavhandling, bestämde jag mig för att delta i en introduktionskurs i framtidsforskning och blev därefter uppslukad av ämnet.”

Läs intervjun av Tulevaisuuskoulun grundare

Förfrågningar:

Heidi Enbacka

heidi.enbacka@nuori.fi

040 131 9185

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skicka
VerksamhetStiftelsenArtiklar
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss
Faktureringsuppgifter (på finska)

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö