Ungdomar i världen

Utvecklingssamarbete i Afrika och Latinamerika.

Barn- och ungdomsstiftelsens utvecklingssamarbete stödjer ungdomars välfärd och aktiva agentskap i utvecklingsländer. Verksamheten stärker ungdomarnas rättigheter och minskar ojämlikhet och fattigdom.

Det finns fler ungdomar i världen än någonsin tidigare. Ungdomarnas åldersgrupp väntas öka till två miljarder personer år 2050. Närmare 90 procent av världens ungdomar bor i utvecklingsländer. Staternas ekonomiska och sociala utveckling samt samhällenas stabilitet i hela världen beror på hur ungdomarnas energi och kunskaper kan fås i användning. De har även en nyckelposition när det gäller att lösa globala utmaningar, som klimatförändringen och spridningen av extremism.

Vi främjar ungdomarnas möjligheter till fri samhällelig delaktighet, ett människovärdigt arbete och utbildning. Inom ramen för våra projekt genomför ungdomarna bland annat frivilligprojekt i sina samfund och utför påverkningsarbete, grundar egna företag eller får hjälp med att hitta en studie- eller arbetsplats. Ungdomarnas färdigheter för livet, som självkänsla och sociala färdigheter samt förmågan att ställa upp mål stärks med hjälp av gemensamma och egna aktiviteter. Hänsyn till miljön och jämställdhet mellan könen är genomgripande teman i all verksamhet.

Stiftelsens utvecklingssamarbete stödjer förverkligandet av Finlands utvecklingspolitiska program och FN:s mål för hållbar utveckling i ungdomarnas liv.

Vi bygger broar

Vi utmanar aktörer i samhället att bära ett globalt ansvar för ungdomar som behöver särskilt stöd.  Ansvarsfulla företag, sammanslutningar och deras personal kan ge sitt kunnande och göra en insats för att främja välfärden hos världens ungdomar och för den globala utvecklingen tillsammans med stiftelsen. Utöver detta bygger vi broar mellan ungdomar från olika länder och med olika kulturella bakgrunder i vår verksamhet och ökar på så sätt deras globala förståelse och ansvar.

Utvecklingssamarbetsprojekt genomförs i samarbete med lokala partnerorganisationer. Barn- och ungdomsstiftelsen är en del av det globala medlemsnätverket ((Global Partner Network, GPN) i International Youth Foundation (IYN), med 470 medlemsorganisationer i 69 olika länder. Medlemmarna i GPN är stiftelsens primär samarbetspartner.

I Finland är de viktigaste samarbetsnätverken Ungdomsnätverket för utvecklingssamarbete samt Kepa, takorganisationen för utvecklingssamarbetsorganisationer.

 

Våra utvecklingssamarbetsprojekt har påverkat livet för tusentals ungdomar i utvecklande länder och deras samfund. I detta ljudverk berättar sydafrikanska ungdomar om vad ungdomscentret som grundats i deras bostadsområde betyder för dem: