Verksamhet

Tenho genomförs tillsammans med fem konstorganisationer, yrkeshögskolan Laurea samt Ungdomsforskningssällskapet. Oulun tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus Magenta, Vaara-kollektivet och Varkauden samarbetar med Helsingfors, Kajana, Uleåborg, Tammerfors, Vanda och Varkaus kommuner samt Kajanalands social- och hälsovårdsområde och Kajanalands förbund. Barn- och ungdomsstiftelsen stödjer arbetet för dem som genomför Tenho, samordnar utbildningar, forskning och utveckling samt svarar för att projektet genomförs enligt plan.

logot-tenho-fi