Tenho

Livsfärdigheter för ungdomar genom konst.

I Tenho skapar ungdomar utan studie- och arbetsplats konst på sex olika orter i Finland. I film-, cirkus- och teaterverkstäder får ungdomarna lära känna sig själva, verka tillsammans med andra människor, ställa upp mål och engagera sig i att nå dem. Inom Tenho får ungdomarna verktyg som gör det lättare att övergå till studier eller arbetslivet.

Tenho genomförs tillsammans med fem konstorganisationer, yrkeshögskolan Laurea samt Ungdomsforskningssällskapet. Oulun tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus Magenta, Vaara-kollektivet och Varkaus teater samarbetar med Helsingfors, Kajana, Uleåborg, Tammerfors, Vanda och Varkaus kommuner samt Kajanalands social- och hälsovårdsområde och Kajanalands förbund.

Det tre år långa Tenho-programmet finansieras av Europeiska socialfonden och Barn- och ungdomsstiftelsen. I Finland är den administrativa myndigheten social- och hälsovårdsministeriet.

Nuori320x320tenho

logot-tenho-fi