Stormvind

Stormvind ger ungdomar kraft och mod för att hitta sin egen väg.

Stormvind handlar om att ungdomar mellan 12 och 29 skapar konst utifrån sina egna utgångspunkter under yrkeskonstnärers handledning. Projektet omfattar alla konstbranscher från teater och serie till sirkus och film. Ungdomarna hittar sin egen identitet, deras självförtroende förstärks och de får nya djupa samhörighetsupplevelser.

Stormvind beviljar projektfinansiering för ungdomarnas konstprojekt i Finland. Stora Stormvindsprojekt som leds av konstnärer och samfund är särkilt tänkta för ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer. I Stormvind skapar ungdomarna konst under yrkeskonstnärers handledning utifrån från sina egna utgångspunkter och idéer.

Utgångspunkten för Stormvind är idén om konstens kraft att skapa känsla av egenmakt i ungdomarnas liv. Konsten stärker ungdomarnas självförtroende och sociala färdigheter, och de har lättare att hitta sin egen plats i världen. I Stormvind får alla ungdomar en likvärdig möjlighet att kunna förverkliga sig på ett skapande sätt genom konst.

På grund av förnyelser i verksamhetsmodellen ordnas det ingen Stormvind-ansökan våren 2017.

Tuetut Myrsky-projektit keväällä 2016 (pdf)

Tuetut Sata vuotta nuoruutta-projektit keväällä 2016 (pdf)

nuorifi600x325myrsky_w