INTEGRATIONSSTIGAR FÖR UNGDOMAR VIA KONSTEN

I Kotio önskas invandrarungdomar som befinner sig i början av sin integrationsstig varmt välkomna till sina nya hem i Tavastehus- respektive Forssa-regionerna. Ungdomarna deltar i konstverksamhet för att fördjupa sin kunskap om den finländska kulturen och samhället, stärka sina språkkunskaper samt öka sina arbetslivsfärdigheter. Därtill reflekterar de över innebörden av sina egna rötter och sin kulturella identitet. Verksamheten bygger broar mellan invandrare och infödda finska ungdomar med hjälp av gemensamma konstevenemang.

För att hitta sin egen plats möts ungdomar med invandrarbakgrund av fler utmaningar än genomsnittet. Otillräckliga språkkunskaper, begränsade insikter gällande utbildning och arbetsliv, bristen på nätverk, den nya miljön samt de fördomar de möter i den, allt detta kan göra det svårt för ungdomarna att hitta sin egen plats och kan i värsta fall leda till marginalisering. I Kotio erbjuds ungdomarna stöd för att stärka sina livskunskaper och sin självkänsla. De lär sig nya saker genom att uppleva, ha det roligt och testa sig fram. Samtidigt får ungdomarna ett tillfälle att skapa sociala samband och föra fram sina egna perspektiv i en egen miljö.

250 ungdomar kommer att delta i Kulturandelslaget Uulu samt Vaara-kollektivets musik-, bildkonst- och teaterverkstäder. I verkstäderna uppmuntras ungdomarna att uttrycka sig själva och reflektera över sina egna mål. Teman kommer att kretsa kring föreställningar, normer och stereotypier som råder i olika kulturer. Som slutprodukt kommer ungdomarna att planera och genomföra olika evenemang i samarbete med ungdomar från lokala konstcentrum, samt bildkonst- och musikskolor.

Samarbetspartners 2019:

Faktia Oy
Hämeen Setlementti ry
Spring House Oy
SPR Lammin vastaanottokeskus
Vanajaveden opisto

Tidigare samarbetspartners:

Ammattiopisto Tavastia
Kiipulan ammattiopisto

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, Barn- och ungdomsstiftelsen samt Tavastehus stad och kommer att genomföras under åren 2017–2019.