Glow

Glows verksamhet utgår från de unga Ungdomar i olika livssituationer stärker sina livskunskaper och sin delaktighet genom att delta i bland annat social cirkus, teater eller annan skapande verksamhet. I centrum står stärkandet av den ungas självkänsla, mod och sociala färdigheter genom gemensam verksamhet, då den unga kommer att ha lättare att hitta sin plats i världen.

Det centrala i Barn- och ungdomsstiftelsens Glow-verksamhet är att med hjälp av skapande och praktiska metoder stärka djup livskunskap hos 13–29-åringar som befinner sig i olika livsskeden.

Syftet är att höja ungdomarnas självkänsla, mod och sociala färdigheter till exempel genom social cirkus, teater och tillämpad konst. Verkstäderna riktas till olika grupper av ungdomar som står inför en utmaning.

Utgångspunkten i Glow är ett behov som framkommit bland de unga eller som gruppen tagit upp (t.ex. mobbning, arbetslöshet, ensamhet). Sökande aktör är en person som jobbar med unga eller ett samfund, en anställd eller en organisation som representerar unga.

För att nå bättre verkan utgår kärnan i Glow ur ett multiprofessionellt samarbete. Barn- och ungdomsstiftelsen samordnar projekt och bär ansvaret för valet av erfarna Glow-konsthandledare. Under hela projektets gång och beroende på vilket projekt det gäller, samarbetar Glow-konsthandledaren intensivt med en ungdomsledare, socialarbetare och/eller olika myndigheter. Syftet är även att hitta lokala företag som kan stödja unga och hjälpa till att hitta stigar som leder de unga vidare in i samhället.

Nästa ansökan till Glow sker hösten 2018.

Mer information: Anna Jussilainen, utvecklingschef, anna.jussilainen (at) nuori.fi, tfn 050 320 727