Glow-verksamhet

Var och en har sin egen historia.

”Jag lär mig att arbeta i grupp och sociala färdigheter. Jag lär mig också att cykla enhjuling och att snurra en tallrik. Gruppen var samtidigt upplivande, respektfull och fick mig att stiga upp ur sängen och gå ut” – En ung människa som deltagit i cirkusverksamheten

Glow

  • Konstverkstäder för unga som befinner sig i en svår livssituation
  • Starkare livskunskaper: självförtroende, sociala färdigheter och mod

Glow stärker de ungas egen aktiva handling: jag vet och jag kan. Social cirkus, teater och annan tillämpad konst utgör en effektiv metod att bearbeta problem och stärka livskunskaperna. Inga förhandskunskaper krävs för att få delta i verksamheten. Det viktigaste är att göra saker tillsammans och att få en positiv erfarenhet av att lyckas. Vilken grupp av ungdomar och från vilken del av Finland som helst kan söka sig med i verksamheten. Läs mer om ansökningsprocessen.

Gott självförtroende, goda sociala färdigheter och mod att handla är grunden till att klara sig i livet. I långvariga verkstäder har ungdomarna möjlighet att öva både självständigt arbete och samarbete. I samband med parakrobatik lär man sig att lita på sig själv och på andra, när man gör en kortfilm stärker det färdigheter i uppträdande och ledarskap, och bildkonst hjälper till att lösa upp djupa tankar i färger. När man skapar en föreställning eller en utställning stödjer det förmågan att arbeta långsiktigt och att förbinda sig till ett gemensamt mål.

När man uppfattar sina egna styrkor är det lättare att göra val och förbinda sig. De ungdomar hos vilka Glow har tänt en gnista kan ta sig vidare till studier och till arbetslivet med egna krafter eller med hjälp av Next-verksamheten.

I konstverksamheten som är riktad till unga med invandrarbakgrund (Kotio och Cirkus ger vingar för livet) bekantar sig de unga med det finska språket och den finska kulturen via konstverksamhet. När man rotar sig i en ny kultur kan den egna identiteten sättas på prov och bristen på en bekant gemenskap tar på krafterna. Genom att tillämpa konst har den unga möjlighet att bearbeta känslor och funderingar som härrör från förändringen.

Bekanta dig med vår Glow-verksamhet

Glow >
Kotio >
Cirkus ger vingar för livet >
Färdigheter för livet >

God praxis-guide (Hyvät käytännöt -opas, på finska) >
På vår webbplats har vi publicerat en digital God praxis -guide som presenterar god praxis och bra handlingsmodeller som används av professionella som arbetar bland unga. Tipsen i guiden har samlats in ur stiftelsens verksamhet och lämpar sig som ett idéverktyg för alla som möter unga i sitt arbete.

Mer information om vår verksamhet

Bekanta dig med Dream-verksamheten >
Bekanta dig med Next-verksamheten >
Läs mer om sociala färdigheter >

Hållbar utveckling: Agenda 2030

Bra utbildning – Människovärdigt arbete och ekonomisk tillväxt – Mindre ojämlikhet – Samarbete och partnerskap

Barn- och ungdomsstiftelsen arbetar enligt principerna om hållbar utveckling. Det arbete vi gör för ungdomarnas bästa främjar i synnerhet följande fyra mål i Agenda 2030. Vi vill att varje ung människa hittar sin plats i samhället både i hemlandet och i utvecklande länder.

Vi alla behövs i arbetet för att ge de unga ett gott liv. Kom med i vårt arbete och hjälp till att hitta en utväg.