Färdigheter för livet

Att hitta de egna styrkorna och att utveckla självkänslan kan återställa tron på framtiden.

Färdigheter för livet-programmet stärker de sociala färdigheterna och arbetslivsfärdigheterna för ungdomar som studerar i övergången till andra stadiet. Branschövergripande verksamhet arrangeras för ungdomarna under hela läsåret.

En viktig del av verksamheten är konstverkstäder som arrangeras två gånger om året. Här arbetar ungdomarna tillsammans med konstnärsinstruktörer och producerar till exempel en cirkusföreställning eller en kortfilm. Med hjälp av gemensamma aktiviteter behandlar ungdomarna teman som uppkommer ur deras liv och diskuterar sin framtid. Samtidigt lär de sig att hitta sina egna styrkor och färdigheter och därigenom även att skapa en uppfattning om sina möjligheter.

En grupp yrkeskunniga konstnärer, med en lång erfarenhet av arbete med ungdomar, svarar för genomförandet av verkstäderna. Under verksamhetsperioden får ungdomarna besök av en känd person som varit framgångsrik i sina egna sociala färdigheter. Inspiratörerna är dreamsters, #dreamsterit, Jani Toivola, Pamela Tola, Essi Hellén, Krista Kosonen och Tommy Lindgren.

Efter en tre dagar lång verkstad fortsätter ungdomarna bearbeta sina framtidsplaner tillsammans med en lärare. Utöver arbetet med sociala färdigheter stöds ungdomarna i att bygga upp vägar bl.a. genom att erbjuda sparrningstillfällen och arbetslivsinformation tillsammans med samarbetsföretag som öppnar perspektiv på olika möjligheter för ungdomarna.

Mot vuxenlivet med starka sociala färdigheter

Den branschövergripande verksamheten som pågår hela året siktar mot att de unga ska hitta sina egna starka sidor, lära sig att lita på sina förmågor och inse sina möjligheter.  Målet är att ungdomarna aktivt ska söka studie- eller arbetsplatser efter Valma-klassen och ha en genuin vilja att komma framåt i livet. Dessutom har de en bättre förståelse för sina egna arbetslivsfärdigheter och hur de kan utnyttja sina starka sidor i olika branscher.

Enligt en undersökning som genomförts i programmet har verksamheten förbättrat sammanhållningen i klassen, stärkt ungdomarnas tro på framtiden och främjat elevernas möjligheter att hitta sin egen väg.

Färdigheter för livet-verksamheten finansieras av Penningautomatföreningen RAY.

2016–2018

Verksamheten som pågår hela läsåret ordnas i 30 Valma-klasser under treårsperioden. För närvarande söks samarbetsläroanstalter samt andra samarbetspartner och intresserade kan kontakta Färdigheter för livet-projektledare Anna-Maija Lahtinen (anna-maija.lahtinen@nuori.fi, tfn  040 8269 121).

Våren 2016 ordnas verksamheten på läroanstalter som medverkat tidigare.

2013–2015

Verkstäder ordnades först i tiondeklasser och yrkesstartklasser, senare i de förnyade Valma-klasserna. Under verksamhetsåren nåddes 500 ungdomar och tiotals lärare på olika håll i Finland. Verksamheten fokuserade antingen på höst- eller vårterminen. Inom ramen för programmet genomfördes undersökningen ”Elämäntaitojen äärellä” (Vid sociala färdigheter), som publiceras i mars 2016. Undersökningen kan laddas ned avgiftsfritt på denna webbplats.

Samarbetsläroanstalter under 2013–2015 var Varia, Winnova, Tredu, Luksia, Livia, Stadin ammattioppilaitos, Salon ja Oulun seudun Ammattioppilaitos samt Seurakuntaopisto. I samarbetsnätverket gick dessutom Deloitte, Ungdomsforskningssällskapet, Humak, Pirkanmaan elokuvakeskus, Stationens barn/Friends-verksamheten, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf och Sirkus Magenta.