Dreams

Det är alla ungas rätt att drömma och följa sin inspiration.

Aktuell information om coronaviruset:

Den rådande coronavirusepidemin påverkar beklagligtvis även Dreams-skolbesöken. Vi har blivit tvungna att skjuta upp eller avboka alla besök under våren 2020.

Under mars och april ordnar vi inga fysiska skolbesök. De skolbesök som redan bokats strävar vi flytta till hösten 2020. Gällande majmånad avvaktar vi situationen samt myndigheternas riktlinjer.

För tillfället undersöker vi möjligheten att ordna skolbesök virtuellt i april. Vi tar direkt kontakt med skolorna i fall det visar sig att Dreams-besök går att förverkliga på distans under våren.

Vid behov kan du ta kontakt med oss:

Tea Isopuro, Dreams-koordinator
svenskspråkig verksamhet tea.isopuro(a)nuori.fi
tel. 046 628 2825


Många av mänsklighetens största prestationer har fått sin början av en dröm – en dröm om att vara trygg, framgångsrik, hålla kontakt med andra eller göra något som ingen annan gjort förut.

VAD ÄR DREAMS?

Dreams målsättning är att förstärka ungdomens tro på sin framtid och uppmuntra dem ta konkreta steg mot sina drömmar. I året möter vi omkring 4000 finlandssvenska ungdomar i skolor kring hela Finland. Utöver ungdomarna riktar sig Dreams även åt skolans personal och ungdomarnas föräldrar, som vi utmanar att stöda de unga i sina strävan. Dreams svenskspråkiga skolbesök möjliggjörs av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska Kulturfonden.

Dreams budskap förs till skolorna av våra Dreamsters skådespelaren Christoffer Strandberg, musikern Jannika B och världen bästa hjärnskadepatient Robson Lindberg. Som finskspråkiga Dreamsters fungerar skåpespelarna Krista Kosonen, Essi Hellén, Pamela Tola, musikerna Tommy Lindgren och Pete Parkkonen, företagaren Laura Peippo och dansaren Johannes ”Hatsolo” Hattunen. Under skolbesöken berättar de utgående från sina egna livserfarenheter, hur var och en kan hitta sina styrkor och vikten av att ha drömmar. Samtidigt utmanar de hela skolgemenskapen att ta konkreta steg mot sina egna drömmar genom 30 dagars utmaningar. Dreams skapar också en stark gemenskap genom sina sociala medier på dreams.fi och #Dreamsteri.

Med hjälp av Dreams stärker vi de ungas livskunskaper, som de använder för att sikta mot ett lyckligt och balanserat vuxenliv. Vi inspirerar tiotusentals 13–18-åriga unga till en positiv livsåskådning och uppmuntrar dem att hitta sina egna styrkor, att drömma och jobba för sina drömmar. Samtidigt väcker vi en bredare samhällelig diskussion om ungdomarnas välfärd och deras framtidsutsikter.

Vill du att en Dreamster besöker er skola? Besöken är cirka 45 minuter långa och avgiftsfria för alla Finlands högstadieskolor och andra stadiets läroverk. Om du har intresse för ett skolbesök anmäl er skola med här

Dreams skolbesöks beställning >>

så tar vi ditt önskemål i beaktande då vi planerar kommande skolbesök.

Prova på 30-dagarsutmaningen – #Dreamsteri

Genom att modigt prova på olika utmaningar  kan man hitta sin egen grej och avancera mot sina drömmar. Med hashtaggen #dreamsteri kan man dela och följa de egna och andras utmaningar på sociala medier och samtidigt heja på andra. Dreams.fi finns på Instagram, Facebook, Twitter och Snapchat.