Dream-verksamhet

Var och en har rätt att drömma.

”Även om jag aldrig blir författare eller rockstjärna hjälpte ni mig att förstå vad jag egentligen drömmer om”. – En ungdom som deltagit i Dreams-skolbesöket

Dream

  • Inspirerande berättelser om uppväxt i läroinrättningar
  • Ungdomarnas starkare tro på framtiden

Varje år inspirerar Dream tiotusentals ungdomar att tänka positivt, drömma och jobba för att förverkliga sina drömmar. Verksamhetens syfte är att stärka ungdomars tro på framtiden och sporra dem att ta konkreta steg för att förverkliga sina drömmar. DREAMSTERS som nått framgång i sina liv och besökare från företag berättar via sina egna uppväxthistorier för skolungdomarna hur var och en kan hitta sin egen styrka och inspirationskälla. Samtidigt väcker Dream en bredare samhällelig diskussion om ungdomarnas välfärd och deras framtidsutsikter.

Dreams-programmet som genomförs i samarbete med skolorna har besökt närmare 400 högstadier runt om i Finland läsåren 2015–2018. Programmet har nått 80 000 ungdomar. Förutom till eleverna riktar sig programmet till skolans personal och elevernas föräldrar som utmanas att delta och stödja unga att försöka förverkliga sina drömmar.

Barn- och ungdomsstiftelsen har utvecklat Dreams-programmet i samarbete med och under ledning av Nokias pedagogie professor Kari Uusikylä och tränaren Ari Tammivaara. Programmet gick under namnet Zest åren 2003–2015. I skolvärlden i dag är Dreams populärare än någonsin tidigare, och närmare 100 skolor väntar på att få besök. Dreams-skolbesöken är avgiftsfria för högstadier och besöken kan beställas på webbplatsen www.dreams.fi.

I samarbete med företagen ingår i Dream-verksamheten även skolbesök och besök på företag. Under besöken berättar de anställa om sin egen uppväxt och karriär och om företagets verksamhet. Besök ordnas i högstadier och i VALMA-klasser (handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning). En VALMA-klass avser en ettårig utbildning avsedd för dem som avslutat grundskolan, men som ännu inte hittat en lämplig studieplats.

Bekanta dig med vår Dream-verksamhet

Dreams >
Färdigheter för livet >

Mer information om vår verksamhet

Bekanta dig med Glow-verksamheten >
Bekanta dig med Next-verksamheten >
Läs mer om sociala färdigheter >

Hållbar utveckling: Agenda 2030

Bra utbildning – Människovärdigt arbete och ekonomisk tillväxt – Mindre ojämlikhet – Samarbete och partnerskap

Barn- och ungdomsstiftelsen arbetar enligt principerna om hållbar utveckling. Det arbete vi gör för ungdomarnas bästa främjar i synnerhet följande fyra mål i Agenda 2030. Vi vill att varje ung människa hittar sin plats i samhället både i hemlandet och i utvecklande länder.

Vi alla behövs i arbetet för att ge de unga ett gott liv. KOM MED I VÅRT ARBETE OCH HJÄLP TILL ATT HITTA EN UTVÄG.