Verksamhet

Cirkus ger vingar för livet genomförs i samarbete med fyra scenkonstorganisationer, Suomen Nuorisosirkusliitto och Ungdomsforskningssällskapet. Kulturcentret PiiPoo, Sirkus Magenta, Sorin Sirkus och Konstskolan Estradi samarbetar med kommunens aktörer i Helsingfors, Villmanstrand, Tammerfors och Vanda. Barn- och ungdomsstiftelsen stödjer det projektgenomdrivande arbetet, samordnar utbildningar, forskning och utveckling samt svarar för att projektet genomförs enligt plan. På respektive cirkusaktörs egna sidor finns mer information om det arbete som utförs på olika orter.