Välkommen

Cirkus ger vingar för livet -verksamheten hjälper unga genom social cirkus att hitta sina egna styrkor och stärka sina livskunskaper såsom självförtroende, sociala färdigheter och mod att agera. Samtidigt när ungdomarna med invandrarbakgrund lär sig cirkuskonster lär de sig det finska språket och blir bekanta med unga stamfinländare på ett roligt sätt som redan i sig ökar ungdomarnas välbefinnande.

Till följd av erfarenheter av positiv delaktighet och inspiration får ungdomarna verktyg som underlättar deras fortsatta väg till bland annat hobbyer och frivilligverksamhet.

Cirkus ger vingar för livet genomförs i samarbete med fyra scenkonstorganisationer, Suomen Nuorisosirkusliitto och Ungdomsforskningssällskapet. Kulturcentret PiiPoo, Sirkus Magenta, Sorin Sirkus och Konstskolan Estradi samarbetar med kommunens aktörer i Helsingfors, Villmanstrand, Tammerfors och Vanda.

Cirkus ger vingar för livet -projektet finansieras av Europeiska socialfonden, Barn- och ungdomsstiftelsen samt de kommuner som deltar. I Finland är NMT-centralen förvaltningsmyndighet för projektet. Projektet genomförs åren 2017–2020.