Info

Cirkus ger vingar för livet -verksamheten hjälper unga genom social cirkus att hitta sina egna styrkor och stärka sina livskunskaper såsom självförtroende, sociala färdigheter och mod att agera. Samtidigt när ungdomarna med invandrarbakgrund lär sig cirkuskonster lär de sig det finska språket och blir bekanta med unga stamfinländare på ett roligt sätt som redan i sig ökar ungdomarnas välbefinnande.

Till följd av erfarenheter av positiv delaktighet och inspiration får ungdomarna verktyg som underlättar deras fortsatta väg till bland annat hobbyer och frivilligverksamhet.

Utveckling av metoder och handlingsmodeller

I anslutning till projektet Cirkus ger vingar för livet har unga med invandrarbakgrund möjlighet att stärka sina livskunskaper, lära sig det finska språket och lära sig om finsk kultur och bekanta sig med stamfinländska ungdomar med hjälp av social cirkus. Cirkusledarna som arbetar med de unga delar med sig av sina framgångar, löser sina utmaningar och lär sig om sin verksamhet under utvecklingsdagar som hålls varje halvår. Ungdomsforskningssällskapets forskare bedriver utvecklande forskning om verksamheten. Materialet för utvecklingsarbetet sammanställs utifrån erfarenheter och iakttagelser av alla parter som deltar i projektet.

Vägen vidare

Lågtröskelgrupper för nybörjare ger ungdomarna möjlighet att medverka, och de kan senare delta i fria träningsgrupper. Under projektets gång söker man målmedvetet efter permanenta tjänste- och finansieringsmodeller för att verksamheten ska kunna fortsätta framöver. Cirkusverksamheten ger unga ett utmärkt tillfälle att binda sig till nya sociala grupper och på så sätt få beredskap att verka inom arbets- och skollivet.

Spridning av metoder och verksamhetsmodeller

De saker och den goda praxis om att skapa konst med ungdomar som man lärt sig i samband med projektet Cirkus ger vingar för livet sammanställs på webbplatsen, i en metodhandbok och i en forskningsrapport. Den sammanställda informationen delas ut på kurser och seminarier till dem som arbetar med ungdomar med invandrarbakgrund.

Kompetensutveckling inom branschen

Under projektets gång utvecklas och provanvänds handlingsmodellen. Efter projektet kan vilken aktör som helst ta del av modellen och utveckla den vidare. Metoder som används i verkstäder utvecklas och utvärderas i samråd med projektets samarbetspartner. Metoderna utvecklas och ges ut bland projektaktörerna under årliga utvecklingsdagar samt via kontinuerlig utvärdering. En modell som stödjer övergångsskeden leds ur praktisk verksamhet som resultatet av utvecklingsarbetet.