Cirkus ger vingar för livet

Verksamheten har upphört.

Cirkus ger vingar för livet -verksamheten (2017-2020) hjälper unga genom social cirkus att hitta sina egna styrkor och stärka sina livskunskaper såsom självförtroende, sociala färdigheter och mod att agera. Genom cirkuskonster lär sig unga med invandrarbakgrund finska och bekantar sig med finska ungdomar.

Till följd av erfarenheter av positiv delaktighet och inspiration får ungdomarna verktyg som underlättar deras fortsatta väg till bland annat hobbyer och frivilligverksamhet.

Cirkus ger vingar för livet genomförs i samarbete med fyra scenkonstorganisationer, Suomen Nuorisosirkusliitto och Ungdomsforskningssällskapet. Kulturcentret PiiPoo, Sirkus Magenta, Sorin Sirkus och Konstskolan Estradi samarbetar med kommunens aktörer i Helsingfors, Villmanstrand, Tammerfors och Vanda.

Cirkus ger vingar för livet -projektet finansieras av Europeiska socialfonden, Barn- och ungdomsstiftelsen samt de kommuner som deltar. Projektet pågår i två och ett halvt år och i Finland är NMT-centralen förvaltningsmyndighet för projektet.

Vad är social cirkus?

Se videofilmen som behandlar ämnet i Sorin sirkus nedan (på finska):

Kontaktinformation:

Sofia-Charlotta Kakko, projektledare, tel. 041 434 2829
sofia.kakko(at)nuori.fi

Linda Lopperi, koordinator, tel. 040 145 7447
linda.lopperi(at)nuori.fi