Företagsdonation

Alla donationer är viktiga. De möjliggör vårt arbete för ungdomarna.

En engångsdonation kan göras:

1) i nätbanken med knappen Donera.

2) som en girering till vårt donationskonto: Barn- och ungdomsstiftelsen

Aktia FI30 405500 11467160, ange företagets namn i meddelandefältet

3) Genom att beställa en faktura på info(at)nuori.fi

Vi tackar givarna på vår webbplats. Om ni vill göra en anonym donation, ber vi att ni antecknar ”anonym” vid donationen.

Regelbunden företagsdonation

Företag kan även göra regelbundna donationer för ungdomarnas väl och på så sätt öka sin totala donation avsevärt under åren. Om ert företag vill bli regelbunden företagsgivare, vänligen kontakta oss.

Julklappsdonation

Julen är en tid för hågkomst. Företaget kan komma ihåg sin samarbetspartner och olika intressentgrupper genom att göra en särskild julklappsdonation för att stödja ungdomar.

Givarföretaget får använda beteckningen ”Nuoria tukemassa” (Vi stöder ungdomar), som det kan använda för att berätta om sin donation i sin kommunikation under hela det kommande året.

Dessutom får företaget en julklappsbanner, som företaget kan använda på sin webbplats för att utmana andra instanser att delta i donationstalkot.

Företagets bemärkelsedagsdonation

När betydande händelser och milstolpar firas i företaget, kan man i stället för presenter och blomsterhälsningar be om en donation till arbetet för ungdomars väl. En bemärkelsedagsdonation är ett vackert sätt att delta i att bygga upp en god framtid.

Gör så här:

  • Hänvisa gratulanterna att göra en donation på Barn- och ungdomsstiftelsens donationskonto Aktia  FI30 405500 11467160 och skriva namnet på företaget som firas i meddelandefältet.
  • Meddela företagets kontaktinformation och anledningen till bemärkelsedagens till adressen info@nuori.fi
  • Vi sammanställer information om den totala donationssumman och gratulanternas namn åt er.

Donation som en del av produktförsäljningen

Företaget kan donera en del av försäljningen av en viss produkt till arbetet för att stödja unga. I detta fall donerar företaget en del av intäkterna av sålda produkter på ett sätt som avtalats med stödföreningen.

Kontakta oss om ärenden som rör produktförsäljningsdonationer, så kan vi komma överens om kampanjens detaljer.

Hedersstödjare

De företag som gjort en omfattande donation får använda titeln Hedersstödjare. En hedersstödjardonation har ett värde på minst 50 000 € och leder till ett bestående tack i all stiftelsekommunikation. Som hedersstödjare kan donationen även samlas under flera år.

Vi diskuterar gärna mer, vänligen kontakta:

Olli Alanen
verksamhetsledare
olli.alanen(at)nuori.fi / 050 502 5007

Insamlingstillstånd RA/2019/1158. Gäller 1.1.2020-31.12.2021 inom hela Finland med undantag för Åland. Beviljat av Polisstyrelsen 19.12.2019.