Företagssamarbete

Vi har en verksamhet med genomslagskraft i Finland och i utvecklande länder, och vi vill bjuda in nya samarbetspartner till detta arbete. Vi söker tillsammas en lämplig samarbetsform för er. Som vår partner deltar ni i planeringen och genomförandet av projektet.

Vill ni bygga upp ett nytt projekt eller en ny kampanj från grunden tillsammans med oss? Kontakta oss, så kan vi diskutera vad vi vill åstadkomma tillsammans.

Är en donation ett välgörenhetssätt som tilltalar er, men letar ni också efter ett tillfälle att utmana era intressentgrupper, medarbetare eller kunder till att stödja en god sak?

Utmana andra företag

Genom att tillsammans svara upp mot utmaningar och bjuda in andra kan vi nå målet. Företaget kan publicera utmaningen till exempel på sin webbplats eller som en del av sin kommunikation. Vi hjälper gärna till med att utforma utmaningen och andra praktiska frågor.

Bjud in personalen

Nu stödjer vi alla ungdomar! Utmana medarbetarna i ditt företag. Vi berättar gärna mer om lätta och medryckande sätt att delta som är riktade till personalen.

Bli aktiv partner

Ert företag kan erbjuda sin kompetens och sina tjänster vederlagsfritt genom pro bono-samarbete.

Ett partnerskap av det här slaget kan vara till exempel användning av lokaler för olika tillställningar, kaffe- och bespisningshjälp på ungdomsevenemang, hjälp med att kopiera material, kommunikationstjänster, tryck av kampanjmaterial, tillhandahållande av experttjänster, frivilligarbete eller utbildningstjänster.

Ett gott liv för ungdomar kräver resurser. Tack på förhand om ni kan vara med och stödja vår verksamhet. Vi vill gärna höra vilka önskemål ni har, tillsammans kan vi söka ett lämpligt sätt att samarbeta.

info (at) nuori.fi

 

koe_slide_2