Månads- och stordonation

Ungdomen är en känslig, sårbar tid. Ungdomar nära och fjärran behöver stöd för att hitta sin egen potential. Det är inte självklart för alla ungdomar att hitta stöd inom den närmaste kretsen. Dem kan vi hjälpa tillsammans. Var och en behöver en mening med livet och sin egen plats i världen.

Som månadsgivare och storgivare i Nuori.fi hjälper du ungdomar i hemlandet och i världen precis när den ungas egna vingar inte vill bära.

SÅ HÄR BLIR DU MÅNADSGIVARE

I nätbanken:

  • Gör en engångsdonation i din nätbank till Barn- och ungdomsstiftelsen (donationskonto: FI30 405500 11467160, referens: 1054)
  • Ange att betalningstransaktionen ska upprepas, välj betalningdatum och belopp.
  • Observera att du kan ändra din donation eller avsluta den när som helst i din nätbank.
  • Donera per telefon:
  • Bli månadsgivare genom att texta  NUORIKK till numret 16499 (10 €/mån.). Din SMS-donation debiteras månatligen i din telefonräkning.

STORA DONATIONER

Som storgivare gör du en betydande insats för ungdomarnas framtid. Med hjälp av din donation kan vi vara starkare vid ungdomarnas sida och utveckla genomslagskraften i vårt arbete på längre sikt. Om du vill, kan du rikta donationen mot en verksamhet som är viktig för dig nära eller längre borta.

Om du har möjlighet att göra en större donation eller vill samla donationen genom att ge under en viss tidsperiod, vänligen kontakta oss. Med stödjare som donerar över 5 000 € om året går vi igenom olika behov och funktioner inom stöd till ungdomar i hemlandet och utvecklande länder och väljer ett donationsobjekt som är viktigt för dig bland dessa.

Donationerna för ungdomars bästa är mycket viktiga. Vi berättar regelbundet för dig hur din donation har påverkat ungdomarnas liv. Tack för ditt stöd.

Vänligen kontakta oss:

Olli Alanen
verksamhetsledare
olli.alanen(at)nuori.fi / 050 502 5007

Eija Tolonen
ekonomi- och förvaltningschef
eija.tolonen(at)nuori.fi / 040 549 3179

Insamlingstillstånd RA/2019/1158. Gäller 1.1.2020-31.12.2021 inom hela Finland med undantag för Åland. Beviljat av Polisstyrelsen 19.12.2019.