Stöd ungdomar

Vi behövs alla för arbetet för ett gott liv för ungdomar.

Var och en behöver erkänsla och en mening med sitt liv.

Det finns fler ungdomar än någonsin i världen och bara en bråkdel av dem finns här i Finland. Ungdomarna får ta emot och ta ansvaret för den värld som vi vuxna har skapat. Var och en av dem, såväl nära som långt borta, vill hitta en mening med sitt liv, vara lycklig och höra till en gemenskap.

En del av ungdomarna mår mycket bra. Detta är dock inte fallet för alla, och illamåendet samt de dåliga framtidsvisionerna kan ta sig utlopp på många olika sätt. Om det inte finns ett eget socialt skyddsnät, kan det vara svårt att ensam fundera på att bygga en framtid. Vi får inte lämna dessa ungdomar ensamma. Att bli utan hjälp är en enorm förlust för både individen själv som för hela samhället.

När den unga hittar sina resurser och vill vara en aktiv del av sitt eget samhälle, gynnar detta alla. Vi på Barn- och ungdomsstiftelsen arbetar för att alla ungdomar ska hitta sin egen plats. Hjälp den unga att hitta den tillsammans med oss.

Vi behöver resurser för vårt arbete. På de här sidorna finns information om olika sätt att hjälpa.

Alla donationer, stora som små, är mycket viktiga och välkomna.
Ett varmt tack.

Vi hör gärna hur du vill hjälpa – vi hörs!

info (at) nuori.fi

 

Insamlingstillstånd RA/2019/1158. Gäller 1.1.2020-31.12.2021 inom hela Finland med undantag för Åland. Beviljat av Polisstyrelsen 19.12.2019.