Sociala
färdigheter

Mot vuxenlivet med starka sociala färdigheter.

Livskunskaper kan man lära sig och öva, och med hjälp av dessa kan en ung människa sikta mot ett lyckligt och balanserat vuxenliv. Goda livskunskaper är grunden på vilken allt annat byggs upp.

Barn- och ungdomsstiftelsens verksamhet fokuserar i synnerhet på god självkänsla, starka sociala färdigheter och mod att agera och pröva olika saker. Andra viktiga livskunskaper är bland annat:

  • emotionella färdigheter, dvs. förmåga att känna igen känslor och behandla dem
  • självständigt tänkande
  • ställa upp mål och förbinda sig till dem
  • motståndskraft och uthållighet
  • interaktionsfärdigheter

Livskunskaper är nycklarna som öppnar livets svåra knutar

Goda livskunskaper är viktiga i den allt mer komplicerade världen: de hjälper ungdomarna att klara av vardagens utmaningar och överraskande situationer. Även dagens studie- och arbetsliv betonar betydelsen av kontinuerlig inlärning av nytt och mångsidiga interaktionsfärdigheter. Om man inte klarar av sig själv är det svårt att klara sig med andra.

En försämrad handlingsförmåga och en passiv livsattityd har samband med svaga livskunskaper Den unga människans självkänsla kan vara mycket svag, sociala situationer skapar ångest och tron på sig själv fattas helt. Enbart att sköta sina egna ärenden genom att prata kan var omöjligt. Svaga livskunskaper kan därför utgöra en orsak till marginalisering och ett hinder för att få hjälp.

I Barn- och ungdomsstiftelsens Glow-verksamhet är användningen av tillämpad konst ett effektivt sätt att hantera svåra saker och stärka livskunskaperna. För att delta i verksamheten krävs inga förhandskunskaper. Det viktiga är att göra saker tillsammans och att få en positiv erfarenhet av att lyckas.

Viktiga milstolpar i en ung människas liv är att hitta sina egna styrkor, tro på sin egen förmåga och upptäcka framtidens möjligheter. På så sätt kan en unga människa rikta sina krafter efter sina egna intressen till exempel på studier eller på att förverkliga sina egna drömmar.

Läs mer

Dream-verksamhet >
Glow-verksamhet >
Next-verksamhet >

Se berättelsen på Yle Arenan (video på finska): Vilka livskunskaper behöver en ung människa för att klara sig i livet?