Partner

Välkommen med i arbetet för ett gott liv för ungdomar!

Vi samarbetar aktivt med olika aktörer i samhället. Deras roller varierar från expert till utförare, påverkare och stödjare. Samarbete och gemensamma aktiviteter är grunden för vår verksamhet. Kom med i vårt arbete!

Företag

Vårt arbete har fått stöd av en mängd olika företag genom donationer och kompetens. Tillsammans har vi hjälpt tiotusentals ungdomar i Finland och ute i världen. Läs mer om företagssamarbete

MINISTERIERNA OCH ANNAN OFFENTLIG FINANSIERING

Utrikesministeriet stödjer stiftelsens UTVECKLINGSSAMARBETE och undervisnings- och kulturministeriet stödjer GLOW. Europeiska socialfonden finansierar TENHO (förvaltningsmyndighet är social- och hälsovårdsministeriet) KOTIO och verksamheten CIRKUS GER LIVET VINGAR (förvaltningsmyndighet är NMT-centralen). Därutöver stödjer social- och hälsovårdsministeriet genom Veikkaus intäkter verksamheten FÄRDIGHETER FÖR LIVET.

International Youth Foundation IYF

Vår stiftelse är en del av International Youth Foundations partnernätverk. IYF är en av världens ledande förespråkare för och aktörer inom förebyggande barn- och ungdomsarbete. IYF Global Partner Network verkar i omkring 70 länder. Vi medverkar även i European Children and Youth Networks (ECYN) verksamhet. ECYN är grundat av IYF:s europeiska medlemmar. www.iyfnet.org

Organisationspartner i söder

I stiftelsens internationella verksamhet har lokala partnerorganisationer ansvaret för att verksamheten genomförs på plats. Därför är det viktigt att organisationerna har en tillräcklig kapacitet och kompetens och att organisationen är en tillförlitlig aktör. I vårt samarbete eftersträvar vi en nära, långsiktig verksamhet. Partnerskapet innebär ett äkta samarbete: från innehållsplanering till uppföljning och utvärdering samt att möta och lösa gemensamma utmaningar. Våra partner är i första hand organisationer i IYF-nätverket.