Kontaktinformation

Barn- och ungdomsstiftelsen
Elisabetsgatan 27 A 5
00170 Helsingfors
FINLAND

info(at)nuori.fi

FO-nummer: 1726086-1

Se faktureringsadress här.

Personal

Olli Alanen
verksamhetsledare
olli.alanen(at)nuori.fi
tel. 050 502 5007 

Eija Tolonen
ekonomi- och förvaltningschef
eija.tolonen(at)nuori.fi 
p. 040 549 3179

Enni Sahlman
kommunikationschef
enni.sahlman(at)nuori.fi 
p. 040 760 2541

Enna Angervuori
sakkunnig, utvecklingssamarbete & Kotio projektet
enna.angervuori(at)nuori.fi 
tel. 040 592 2078

Mari-Anne Arpiainen
producent, Cirkus get vingar till livet & Färdigheter för livet projektet
mari-anne.arpiainen(at)nuori.fi 
tel. 044 777 2604

Jenni Helle
kommunikationssakkunnig
jenni.helle(at)nuori.fi
tel. 050 411 5404

Anna Jussilainen
sakkunnig, Huuma projektet
anna.jussilainen(at)nuori.fi
tel. 050 320 7273

Sofia-Charlotta Kakko
sakkunnig, Cirkus ger vingar till livet
projektet
sofia.kakko(at)nuori.fi
tel. 041 434 2829 

Hanna Koskenkangas
teamledare, sakkunnig i företagssamarbete
hanna.koskenkangas(at)nuori.fi
tel. 040 589 0551

Milla Minerva Mertanen
koordinator, Alku & Taloudellinen mielenrauha projekten
milla.mertanen(at)nuori.fi
tel. 050 572 8642

Merja Nätkinniemi
teamledare
merja.natkinniemi(at)nuori.fi 
tel. 044 240 3207

Anna-Liisa Parkkinen
sakkunnig, Färdighet för livet projektet
anna-liisa.parkkinen(at)nuori.fi
tel. 050 308 4215

Sara Peltola
sakkunnig, Alku projektet
sara.peltola(at)nuori.fi
tel. 040 745 8104

Riikka Puttonen
kontorsassistent
riikka.puttonen(at)nuori.fi

Oskar Sandqvist
sakkunnig, Dreams & Taloudellinen mielenrauha projekten
oskar.sandqvist(at)nuori.fi
tel. 050 346 8725

Aino Heikkinen-Monteiro
föräldraledig

Anna-Maija Lahtinen
föräldraledig

Anne Virtanen
studieledig