Historia

Barn- och ungdomsstiftelsen – Lasten ja nuorten säätiö – grundades år 2001. Idén för att grunda stiftelsen kom från ministrarna Pär Stenbäck och Heikki Järvenpää, som konstaterade att det i Finland saknas en organisation för förebyggande ungdomsarbete som verkar tillsammans med företag. En bakomliggande faktor var även oron över barns och ungdomars framtid. Vid sidan av Stenbäck och Järvenpää var även Finlands Lionsförbund, Folkhälsan och Finlands Självständighetsfond/Stationens barn rf med vid grundandet. Finland var det första nordiska land där en nationell stiftelse som hör till International Youth Foundation-nätverket grundades.

Stiftelsens första projekt var insamlingen En timme för barnen, som genomfördes tillsammans med Wärtsilä och vars intäkter donerades till ungdomsarbete dels i Finland och dels i Palestina. En timme för barnen-insamlingar genomfördes senare med bland annat UPM-Kymmene, TVO och Metso.

Utvecklingssamarbete har varit en del av stiftelsens verksamhet sedan början. Till en början stödde stiftelsen finansiellt utvecklingssamarbetsprojekt som andra genomförde, men redan år 2003 startade stiftelsen sitt första samarbetsprojekt inom närområdet i ryska Karelen, Kolja-projektet. Sammanlagt stödde stiftelsen cirka femtio projekt i ryska Karelen inom programmet Karelens Barn under åren 2004–2008.

Barn- och ungdomsstiftelsen i dag

Numera verkar stiftelsen i hela Finland samt utför utvecklingssamarbete Afrika. Läs mer

Kärnan i Barn- och ungdomsstiftelsens verksamhet är att stärka ungdomarnas färdigheter för livet och ge dem stöd att hitta sin egen plats. Genom att prova på saker hittar ungdomar sina egna styrkor, får mod att agera tillsammans med andra och deras självkänsla och sociala färdigheter stärks. För unga byggs även konkreta rutter in i arbetslivet upp bland annat med hjälp av praktikplatser i samarbete med företag. I Barn- och ungdomsstiftelsens verksamhet år 2018 deltar 33 400 unga och över tusen lärare, konsthandledare och andra professionella som arbetar bland unga samt ett stort antal forskare.

År 2015 fick stiftelsen ett nytt visuellt uttryck i och med en förnyad strategi. Samtidigt infördes en kortare form av namnet: Barn- och ungdomsstiftelsen (tidigare: Barn och ungdomsstiftelsen i Finland).