För media

Inget samhälle har råd att förlora sina ungdomar. Därför hjälper Barn- och ungdomsstiftelsen ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer genom kreativa och funktionella metoder. Med hjälp av dessa kan ungdomarna själva stärka sina sociala färdigheter och hitta sin egen plats i gemenskapen. Stiftelsen verkar i både Finland och i utvecklande länder tillsammans med lokala experter.

Med på plats? Intervju med en expert som jobbar med ungdomar?

På grund av ungdomarnas integritetsskydd och bl.a. läroanstalternas egna bestämmelser är det inte möjligt att göra en artikel överallt, men detta kan ofta arrangeras från fall till fall. Vi hjälper även gärna till med att hitta en lämplig expert för intervju. Våra nätverk omfattar tiotals olika instruktörer och andra experter som jobbar med ungdomar på olika håll i Finland.

Ta kontakt

Allmänna frågor relaterade till kommunikation och begäran om intervju:

Jenni Helle, kommunikation specialist
jenni.helle(at)nuori.fi