Delegationen

Delegationen är stiftelsens rådgivande förtroendeorgan och dess medlemmar representerar olika instanser i samhället.

 • Teppo Rantanen, ordförande
 • Pär Stenbäck, honnörordförande, minister
 • Ari Lahti, CEO, Icecapital Oy
 • Carola Teir-Lehtinen, filosofie magister
 • Georg-Henrik Wrede, CEO, Folkhälsan
 • Helena Helve, professor, Tammerfors universitet
 • Jyrki Poutanen, Chief Creative Director, TBWA
 • Kati Ihamäki, direktör för företagsansvar och varumärke, OP
 • Rauno Heinonen
 • Sten Olsson, partner, Hannes Snellman Oy
 • Tomi Pitkänen, CEO, Deloitte Oy
 • Valentina Lundström