Om oss

Inget samhälle har råd att förlora sina ungdomar. Därför hjälper Barn- och ungdomsstiftelsen ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer genom kreativa och funktionella metoder. Med hjälp av dessa kan ungdomarna själva stärka sina sociala färdigheter och hitta sin egen plats i gemenskapen. Stiftelsen verkar i både Finland och i utvecklande länder tillsammans med lokala experter.

Vi utvecklar, stödjer och utför en effektiv verksamhet med genomslagskraft. Vi lyfter fram de ungas röst och frågor relaterade till ungdomar. Vi bjuder in samhälleligt ansvarsfulla människor och organisationer till arbetet. En stark expertis och tillräckliga resurser utgör grunden för vår verksamhet.

Barn- och ungdomsstiftelsen är religiöst och politiskt obunden. Stiftelsen är medlem i Ansvarsfullt Donerande rf, företagsansvarsnätverket FIBS ry, Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf och Kepa rf.

Vårt arbete och de medverkande styrs av våra gemensamma värderingar:

ÖPPENHET – MOD – KREATIVITET – RESPEKT – ÄKTHET

Här kan du ladda ner aktuella dokument (PSF-filer på finska):

Välkommen med i arbetet för ett gott liv för ungdomar!