Vi behövs alla för arbetet för ett gott liv för ungdomar. Var och en har sin egen plats.