Strategia 2019-2022

Nuorisotyötä, jolla on merkitys

Perustehtävä: Lasten ja nuorten säätiö luo edellytyksiä, joiden varaan nuoret voivat rakentaa merkityksellistä elämää ja kestävää tulevaisuutta. 

Kohderyhmä: Teemme työtä erityisesti 13–25-vuotiaiden nuorten parissa. Tuemme laajasti kaikkien nuorten kasvua ja tunnetta siitä, että he ovat erilaisten yhteisöjen ja yhteiskunnan tärkeitä jäseniä. Teemme myös kohdennettua työtä vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten parissa. Toiminta-alueemme on koko Suomi. 

Toimintaympäristö: Maailma, jossa nuoret elävät, muuttuu nopeasti. Esimerkiksi eriarvoistuminen, ilmastonmuutos, digitalisaatio, työelämän ja osaamisen murros sekä kaupungistuminen muuttavat nuorten arkea. Samanaikaiset yhteiskunnalliset muutokset luovat mahdollisuuksia, mutta ne ovat myös johtaneet nuorten keskuudessa tulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden kasvamiseen ja uudenlaisten syrjään jäämisen riskien syntymiseen. 

VisioJokainen nuori kokee elämänsä merkitykselliseksi.”  

Painopisteet: Nuoret tarvitsevat sellaisia taitoja ja toimintavalmiuksia, jotka vastaavat muuttuvan maailman tarpeisiin. Nuoret voivat rakentaa merkityksellisyyden kokemusta myös pysyvillä rakennusaineilla. He tarvitsevat jatkossakin unelmia ja kokemuksen siitä, että ovat itselleen tärkeiden yhteisöjen arvokkaita ja arvostettuja jäseniä. Kuljemme kohti visiotamme keskittymällä kolmeen painopisteeseemme: nuorten osaamisen, yhteenkuuluvuuden tunteen ja tulevaisuususkon vahvistamiseen. 

Tekemisen tavat: Tarjoamme nuorille rohkeaa, luovaa ja vaikuttavaa nuorisotyötä. Työmme nojaa vahvoihin kumppanuuksiin ja tiede- ja taidepohjaisiin menetelmiin, jotka auttavat nuoria kokemaan elämänsä merkityksellisenä ja näkemään tulevaisuutensa myönteisessä valossa. Lisäksi koulutamme nuoria työssään kohtaavia ammattilaisia ja teemme nuorten tulevaisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia avauksia. 

Kumppanit: Verkostomaisen toimintamme keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat erityisesti yritykset sekä oppilaitokset ja muut julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot. Keskitymme strategisiin ja pitkäkestoisiin kumppanuuksiin.  

Strategiset tavoitteet: Keskitymme strategiakaudella vahvistamaan säätiön vaikuttavuutta, tunnettuutta, asiantuntija-asemaa ja yhteistyötä yritysten kanssa. Pyrimme olemaan järjestökentällä yritysyhteistyön edelläkävijä. Saavuttaaksemme tavoitteet otamme toiminnassamme vahvan katseen tulevaisuuteen. Sen lisäksi hyödynnämme tutkimustietoa aiempaa systemaattisemmin ja vaikutamme nuorisotyön ohella yhteiskunnalliseen keskusteluun. Rakennamme strategiakauden aikana säätiöstä kestävää tulevaisuutta luovan organisaation, joka yhdistää luovasti tutkimustietoa ja käytännön työtä.