Strategia 2019-2022

Nuorisotyötä, jolla on merkitys

Lasten ja nuorten säätiö luo edellytyksiä, joiden varaan nuoret voivat rakentaa hyvää ja merkityksellistä elämää ja tulevaisuutta.

Tulevaisuusorientoituneelle nuorisotyölle on aiempaa suurempi tarve, sillä maailma nuorten ympärillä muuttuu nopeasti. Esimerkiksi eriarvoistuminen, ilmastonmuutos, digitalisaatio, työelämän ja osaamisen murros sekä kaupungistuminen muuttavat nuorten arkea ja tekevät siitä erilaista kuin aiempina vuosikymmeninä.

Nuoret tarvitsevat taitoja ja toimintavalmiuksia, jotka vastaavat muuttuvan maailman tarpeisiin. Siksi visiomme on, että jokainen nuori kokee elämänsä merkitykselliseksi. 

Pyrimme kohti visiota painottamalla kolmea teemaa: nuorten osaamista, tulevaisuususkoa ja yhteenkuuluvuutta.

Sopeutuminen yhteiskunnan muutoksiin vaatii jatkuvaa osaamisen päivittämistä, mutta merkityksellisyyden kokemusta voi rakentaa myös pysyvillä rakennusaineilla: nuoret tarvitsevat jatkossakin unelmia sekä kokemuksen siitä, että he ovat itselleen tärkeiden yhteisöjen arvokkaita ja arvostettuja jäseniä. 

Teemme työtä strategiakaudella erityisesti 13–25-vuotiaiden nuorten parissa. Keskeisiä kumppaneitamme ovat oppilaitokset ja yritykset. 

Strategiakauden keskeisiä tavoitteitamme ovat tulevaisuusosaamisen syventäminen, säätiön tunnettuuden ja asiantuntija-aseman vahvistaminen ja yritysyhteistyön lisääminen.

Arvomme ovat rohkeus, luovuus ja vaikuttavuus.