Siirry sisältöön

Näin valmistaudut Read Houriin: Lukuintoa etsimässä -tehtäväpaketti

Alta löydät kuusi tehtävää, jotka voi suorittaa vaikka peräkkäisinä päivinä. Tehtävät on suunnattu erityisesti peruskoulun opettajille, jotka voivat teettää harjoituksia oppilaillaan. Sivun lopusta voit myös ladata käyttöösi kahden oppitunnin mittaisen lukutaitoa vahvistavan tehtäväkokonaisuuden, joka soveltuu esimeriksi äidinkielen, ilmaisutaidon, yhteiskuntaopin tai musiikin tunneille.

Read Hour

TEHTÄVÄ 1
Sankaritarinoita nuorilta nuorille -kirja 

Tavoite: Innostaa nuoria kiinnostavien, rohkeiden ja erilaisten esikuvien kautta vaikuttamaan ja edistämään Agenda2030-tavoitteita omien valintojensa kautta.

Kesto: 10–15 min

Opetus: Etä- ja lähiopetus

Tehtävän suorittaminen: 

Luetaan yhdessä Sankaritarinoita nuorilta nuorille -kirjasta Alexandria Ocasio-Cortezin, Greta Thunbergin ja Marley Diasin tarinat ääneen niin, että mahdollisimman moni oppilas pääsee lukemaan pätkän yhdestä tarinasta.

Yhteisen lukemisen jälkeen keskustellaan vapaamuotoisesti opettajan johdolla esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: 

 • Miksi he ovat esikuvia? 
 • Mitä rohkeaa he ovat tehneet? 
 • Kuinka sinä voisit vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin?  
 • Miksi vaikuttaminen on tärkeää?  
 • Millaisia valintoja voisit tehdä nyt ja aikuisena jokapäiväisessä elämässä yhteisen maapallon hyväksi? (Agenda2030-tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisää Agenda2030-tavoitteista “Sanoita parempi maailma -tehtäväpaketti opettajille”-johdannossa.) 
 • Kuka/ketkä ovat esikuviasi? Perustele. 
 • Miksi on tärkeää, että on esikuvia? 

Lataa ja tulosta pdf-muodossa olevat tarinat käyttöösi tästä linkistä . Sankaritarinoita nuorilta nuorille -kirjan on kustantanut Into kustannus Oy.

Sankaritarinoita nuorilta nuorille -kirja on kuunneltavissa myös äänikirjana Celia-palvelussa . Celia tarjoaa maksutta äänikirjoja kaikille, joille tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. Tunnukset palvelun käyttöön saa kirjastosta tai oppilaitoksesta.

Sankaritarinoita nuorilta nuorille -kirjassa esitellään nuorten valitsemia urheita edelläkävijöitä, jotka sopivat roolimalleiksi paitsi nuorille, myös aikuisille. Lukiolaiset ovat kirjoittaneet tarinoita, joissa he kertovat rohkeista esikuvistaan. Kirja vie lukijan matkalle eri puolille maailmaa. 

TEHTÄVÄ 2
Minä lukijana -kirjoitustehtävä  

Tavoite: Herätellä oppilaita miettimään, millaisista tarinoista he pitävät. Helpottaa lukuvalintojen tekemistä ja innostaa tarinoiden maailmaan. 

Kesto:  8–10 min 

Opetus: Etä- ja lähitoteutus 

Tehtävän suorittaminen: 

Esimerkiksi nämä viisi alkua (3 min, 2 min, 1 min, 30 sek, 15 sek): 

 • Lukemisessa haastavinta/parasta on… 
 • En lue/Luen, koska… 
 • Lukisin enemmän, jos…. 
 • Tykkään lukea… 
 • Jos en osaisi lukea niin… 

Opettaja jakaa oppilaille paperin ja kynän. Opettaja näyttää aina kerralla oppilaille yhden lauseenalun. Ensimmäisen lauseen kirjoittamiseen on aikaa kolme minuuttia, toisen lauseen kirjoittamiseen on kaksi minuuttia jne. Opettaja ottaa aikaa ja antaa aina seuraavan lauseenalun. Kirjoittamisen päätteeksi vapaamuotoinen keskustelu opettajan johdolla. Keskustelussa voi tuoda esille e-kirjat, äänikirjat, chatfictionin ja esimerkiksi sarjakuvat eri lukemisen muotoina. 

TEHTÄVÄ 3
Lukusuositukset ja kirjastokäynti 

Tavoite: Nuoret löytävät kiinnostavaa lukemista. Tavoitteena on innostaa heidät tarinoiden maailmaan. 

Opetus: Etä- tai lähiopetus 

Tehtävän suorittaminen: 

Opettaja jakaa haluamansa lukusuositukset nuorille. Suosituksia voi katsoa esimerkiksi Read Hour -kampanjan sivuilta.  Nuoret tutustuvat suosituksiin yhdessä opettajan kanssa valiten niistä kolme suositusta, jotka heitä kiinnostavat eniten. Seuraavaksi nuoret lähtevät opettajan kanssa kirjastokäynnille. Nuoret etsivät joko itsenäisesti tai kirjastonhoitajan avulla valitsemansa lukusuosituksen tai muun kiinnostavan kirjan. Nuorten on tarkoitus lukea lainattu kirja tai teos Read Hourin aikaan.  

Read Hour -kampanja on Lasten ja nuorten säätiön järjestämä lukutaitokampanja, joka haastaa koko Suomen lukemaan tunnin ajaksi YK:n lukutaitopäivänä 8.9.2020 klo 14–15. Kampanjan avulla halutaan nostaa lukeminen ja lukutaidon merkitys puheenaiheeksi. 

Kirjastonhenkilökunta voi auttaa kirjojen etsimisessä tai lukusuositusten antamisessa. Oppilas voi valita painetun kirjan, e-kirjan, äänikirjan tai esimerkiksi sarjakuvan. 

TEHTÄVÄ 4
Luetaan – Stop! 

Tavoite: Tavallisesti yksin tehtävästä asiasta tulee yhteinen kokemus, keskeytykset rytmittävät lukemista sekä avartaa lukijan ajatusmaailmaa viemällä osallistujat hetkeksi toisiin maailmoihin oman kirjan parista. Harjoitus lisää osallistujien empatiakykyä ja kuuntelutaitoja sekä tuo esiin kunkin osallistujan henkilökohtaisen kirjavalinnan, mikä edesauttaa kuulluksi tulemisen kokemuksessa. 

Kesto: 45 minuuttia 

Opetus: Etä- ja lähiopetus 

Tehtävän suorittaminen:

Jokainen lukee omaa, kirjastosta lainattua kirjaansa oppitunnin ajan. Otetaan esille sekuntikello esimerkiksi opettajan puhelimesta. Kello asetetaan hälyttämään viiden minuutin välein. Silloin lukeminen keskeytetään ja opettaja määrä jonkun lukijoista lukemaan ääneen sen kohdan, jota oli juuri sillä hetkellä lukemassa. Kohta voi olla 1–4 lausetta. Jos oppilas kuuntelee äänikirjaa, siitä voidaan kuunnella pätkä yhdessä. 

Oppilas voi valita luettavaksi painetun kirjan, e-kirjan, äänikirjan tai esimerkiksi sarjakuvan. Opettaja voi miettiä myös vaihtoehtoisia tapoja, miten oppilaat voivat lukea. 

TEHTÄVÄ 5
Read Hour 

Kaikki lukevat Read Hourin aikaan kirjastosta lainattua kirjaansa/äänikirjaa Read Hourin aikaan 8.9.2020 klo 14–15. Opettaja voi miettiä myös vaihtoehtoisia tapoja, miten oppilaat voivat lukea. 

Read Hour -kampanja on Lasten ja nuorten säätiön järjestämä lukutaitokampanja, joka haastaa koko Suomen lukemaan tunnin ajaksi YK:n lukutaitopäivänä. 

TEHTÄVÄ 6
Reflektointi 

Tavoite: Lukemisen ymmärtämisen syventäminen yhteisen reflektoinnin kautta.  

Kesto: 45 minuuttia 

Opetus: Etä- ja lähiopetus 

Tehtävän suorittaminen: 

Kun kirjat tai äänikirjat ovat yhteisesti sovittuun päivämäärään mennessä luettu ja kuunneltu, lukukokemusta reflektoidaan yhdessä. Oppilaat jaetaan 4–5 ryhmään niin, että yhdessä ryhmässä on noin 4–5 oppilasta. 
 
Oppilaat ovat etukäteen valmistautuneet avaamaan seuraavia kohtia: 

 • Millä perusteella valitsit (ääni)kirjan? 
 • Vastasiko (ääni)kirja ennakko-odotuksiasi? Perustele. 
 • Kenelle suosittelisit (ääni)kirjaa? Miksi? 
 • Mitä teemoja (ääni)kirja käsitteli? 
 • Lue ääneen kirjasta pätkä tai kuunnelkaa kohta äänikirjasta, joka on jäänyt sinulle mieleen. Se voi olla esimerkiksi hauska pätkä. 

Jokaisella on aikaa noin 5 minuuttia oman (ääni)kirjansa/tarinansa esittelyyn.  

Lopuksi keskustellaan opettajan johdolla koko luokka yhdessä siitä, millainen lukukokemus oli. Opettaja johdattaa keskustelua kysymällä yhden kysymyksen kerrallaan.

Esimerkkikysymyksiä: 

 • Oliko lukeminen/kuunteleminen sinulle helppoa vai vaikeaa? Miksi? 
 • Mikä lukemisessa/kuuntelemisessa oli parasta/haastavinta? 
 • Oliko helppoa/vaikeaa löytää aikaa lukemiselle/kuuntelemiselle? 
 • Milloin sinulla oli parhaiten aikaa lukemiselle/kuuntelemiselle? 
 • Millaiset tarinat kiinnostavat sinua eniten? 

Lataa Sanoita parempi maailma -tehtäväpaketti käyttöösi

Lataa Sanoita parempi maailma -tehtäväpaketti käyttöösi esimerkiksi äidinkielen, ilmaisutaidon, yhteiskuntaopin tai musiikin tunneille. Tehtävät on koottu osana Lasten ja nuorten säätiön Sanoita parempi maailma -hanketta , jossa neljä yläkoululuokkaa eri puolilta Suomea käsitteli lukutaitoa rap-lyriikan keinoin.

Tehtäväpaketti koostuu kahden oppitunnin kokonaisuudesta. Ensimmäisessä oppituntikokonaisuudessa käsitellään lukutaidon merkitystä ja siihen liittyviä Agenda2030-tavoitteita luovasti sanataiteen keinoin. Toisessa oppituntikokonaisuudessa harjoitellaan riimien kirjoittamista ja kirjoitetaan omia kantaaottavia sanoituksia.

Lataa tehtäväpaketti (pdf)

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat tuoreimmat kuulumisemme suoraan sähköpostiisi.

Tilaa uutiskirje
ToimintaSäätiöArtikkelit ja julkaisut
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Henkilökunnan yhteystiedot
LaskutustiedotRekisteriselosteSaavutettavuusseloste

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö