Sytytin

  • Taiteenala: teatteri
  • Kohderyhmä: koulukotien nuoret
  • Alue: Helsinki

 Teatteri
ILMI Ö.  

SYTYTIN –jatkohanke; Jos mulla olis valta 
2015-2016

 

Teatteri
ILMI Ö:n Sytytin –jatkohanke Jos mulla olis valta toteutetaan Lemmilän ja Outamon lastenkodeissa ja niiden
yhteydessä olevissa erityiskouluissa. Lastenkodit ovat  Helsingin kaupungin sijaishuollon yksiköitä
Hyvinkäällä ja Lohjalla, koulut Helsingin kaupungin opetusviraston ylläpitämiä.
Toimintaan osallistuvat nuoret ovat 13 – 17-vuotiaita. Hankkeen yhteistyökumppanina on Helsingin kaupungin
sijaishuolto.

 

JATKOHANKKEEN
TAVOITE:

Sytytin
–jatkohankkeen Jos mulla olis valta tavoitteena on tehdä levy, jossa Outamon
ja Lemmilän lastenkotien nuoret esiintyvät muusikkoina, tekstin tekijöinä ja
kuvittajina.  Levyn ja sen sisällä olevan
vihkosen, bookletin on tarkoitus nostaa esille nuoria taiteentekijöinä sekä
jättää konkreettinen jälki taidetyöskentelystä. Jokaisen nuoren ei tarvitse
osallistua kaikkiin vaiheisiin, vaan joku voi olla selvästi esim. kuvittajan
roolissa. Yhdessätekeminen on kuitenkin merkittävää ja tavoite on kaikkien
yhteinen, eri osa-alueet tukevat toinen toisiaan.

Tuleva hanke on
avoin kaikille nuorille, mutta pyrimme tarjoamaan toimintaa varsinkin niille,
jotka ovat aiemmin olleet Teatteri ILMI Ö:n teatteritoiminnan parissa. Nämä
nuoret, jotka ovat saaneet kipinän taiteen tekemiseen, pääsevät syventämään
oppimaansa ja kokemaansa sekä hyödyntämään omia vahvuuksiaan taiteen tekijöinä.
Osa nuorista on Sytytin –hankkeen työryhmälle tuttuja jo vuosien takaa, sillä
Sytytin –hanke käynnistyi Outamossa ja Lemmilässä vuonna 2012. Vuonna 2014-2015
Sytyttimeen tuli teatteri-ilmaisun rinnalle uutena osa-alueena nuorten kanssa
yhteistyössä tapahtuva säveltäminen ja bändisoitto. Kokemukset tästä olivat
niin innostavia, että Jos mulla olis valta -jatkohankkeen tavoitteeksi tuli
levyn tekeminen. Kohti tavoitetta mennään poikkitaiteellisesti teatterillisin,
kuvallisin ja musiikillisin keinoin.

Pyrimme siihen, että
nuoret löytäisivät taidetyöskentelystä iloa ja kanavan omien ajatustensa ja
tunteidensa ilmentämiseen. Tavoitteena on myös lisätä nuorten itseluottamusta
sekä sitouttaa heitä pitkäjänteiseen työskentelyyn ja asioiden tekemiseen
loppuun asti. Peruslähtökohtana
Sytytin -työskentelyssä on ollut ja on edelleen nuorten näkyväksi tuleminen ja
kunkin nuoren työskentely omista lähtökohdistaan käsin. Nuorten tapa
jäsentää ja tuoda julki ajatuksiaan maailmasta ja heille tärkeistä
asioista ovat vaikuttaneet työmenetelmien valintaan, esitysten dramaturgiaan ja
esitysmuodon valitsemiseen.

Sytytin
–hankkeessa prosessit ovat aina päättynyt esitykseen/esitykselliseen
tapahtumaan, jotka on avattu koko nuorten omalle yhteisölle. Nuorten maailmaan
on päästy tutustumaan mm. improvisaation, varjoteatterin, lyhytelokuvien ja
naamiotyöskentelyn kautta, jotka ovat toimineet sekä itsenäisinä
esitysmuotoina, että perinteisen näyttämöilmaisun parina. Lisäksi nuoret ovat
nähneet Teatteri ILMI Ö:n esityksiä ja tutustuneet siten teatteriin
taidelajina, sekä ohjaajiinsa esiintyvinä taiteilijoina.

Teatteri ILMI Ö:n esittely:

 

***************************************************************************

Outamon lastenkoti:

 

 

 

Lemmilän lastenkoti:

 

 

 

Antiikin tarinoita varjoteatterina
Antiikin tarinoita varjoteatterina

Tekstilähtöisyyttä ja lyhytelokuvia: Lumikki ja Kääpiöt
Tekstilähtöisyyttä ja lyhytelokuvia: Lumikki ja Kääpiöt

big_a6ae0409f7.jpg

Varjoteatteria: visuaalisesti ja ilmaisullisesti vaikuttavia esityksiä kankaan suojassa.
Varjoteatteria: visuaalisesti ja ilmaisullisesti vaikuttavia esityksiä kankaan suojassa.

Naamioteatteria
Naamioteatteria

‹ Takaisin listaukseen