Stage

  • Taiteenala: monitaide
  • Kohderyhmä: vaikeasti työllistyvät nuoret
  • Alue: Jyväskylä

Stage projektin tavoitteena on
kehittää matalan kynnyksen päivätoimintaa alle 29 vuotiaille nuorille, jotka
ovat työttömiä tai muusta syystä työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella. Projektin
aikana käynnistetään neljä pienryhmää, joista kaksi ryhmää muodostuu draaman ja
teatteritoiminnan ympärille ja kaksi muiden luovien alojen ympärille:

Draamapajat, joissa tavoitteena on
tarjota nuorille mahdollisuus etsiä taiteen avulla omaa identiteettiään,
kasvattaa itseluottamustaan ja saada yhteisöllisyyden kokemuksia. Draamapaja
kokoontuu kerran viikossa, kahden kuukauden ajan.

Pajan aikana tutustaan itseen,
toisiin ja ympäröivän maailman ilmiöihin draaman ja teatterin keinoin.
Projektin aikana on mahdollisuus ryhmän kiinnostuksen mukaan tutustua johonkin
muuhunkin taiteen lajiin (esim. maskeeraus, sirkus, tanssi). Lisäksi teemme
teatterivierailun ja valmistamme projektin päätösesityksen. Draamapajaan ei
tarvitse aikaisempaa teatterikokemusta, kiinnostus ja innostus tekemistä
kohtaan riittää.

Luovuuden Teemapajat, joissa
selvitetään elämäntilannetta monenlaisen tekemisen kautta ja kartoitetaan
jatkopolkuja opintoihin, työpajalle tai työelämään. Sisältö suunnitellaan
yhdessä ryhmän kanssa.

Pajalaiset Halloween tunnelmissa
Pajalaiset Halloween tunnelmissa

Taidetyöpajan studiotilat
Taidetyöpajan studiotilat

big_07bada6fdf.jpg

‹ Takaisin listaukseen