Kultur 14

  • Taiteenala: teatteri
  • Kohderyhmä: yli 16-vuotiaat, erityisesti työttömät nuoret
  • Alue: Kirkkonummi

En tweet, parkour, en graffitymålning, ett
sms, ett diabolotrix, en flashmob. Är det kultur?

Projektet Kultur 14 vrider och vänder på begreppet kultur. Lägger
det under lupp. Vad är kultur år 14? Måste det vara en oljemålning i stället
för en graffity, för att klassas som salongsduglig kultur idag?

Målgruppen för projektet är
ungdomar i Kyrkslätt, främst i åldern 16 år och äldre. De är de som har svaren,
när det gäller ungdomskultur. De är de som skall bli hörda, aktiverade,
inspirerade och engagerade genom projektet.

Det finns mycket
resurser hos ungdomar. Outnyttjade resurser. Talanger. Alla har någon
talang. Det är kärnan i projektet. Att alla skall få möjligheten att hitta sin
talang, utveckla den och låta den blomstra.

Projektet är uppdelat i fyra konkreta delar; samarbetsnätverk mellan
kulturaktörer, seminarium, workshops och en teaterproduktion. 

‹ Takaisin listaukseen