Miltä tuntuu olla nuori?

Kiusaaminen ja syrjintä ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua, vaan voi tunkeutua arjen jokaiseen hetkeen. Kun netissä ja sosiaalisen median parissa vietetty aika on lisääntynyt, myös verkossa tapahtuvasta kiusaamisesta on tullut yleisempi ja yhä useammalle nuorelle tuttu ilmiö.

Katso videolta, miltä tuntuisi olla taas nuori.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubessa.

Nettikiusaamiselle on ominaista se, että verkkoon jaettu materiaali leviää nopeasti, ja sitä on vaikea saada poistettua. Kiusaaminen heikentää merkittävästi hyvinvointia ja jättää usein syvät arvet. Sen myötä esimerkiksi riski jäädä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle kasvaa. Tutkimukset osoittavat, että myös kiusaajat kärsivät monista ongelmista, kuten heikoista sosiaalisista taidoista. Ilmiön ja sen seurausten ratkaisemiseksi on tuettava sekä kiusattuja että kiusaajia.

Lasten ja nuorten säätiön toiminta keskittyy hyvään itsetuntoon, vahvoihin sosiaalisiin taitoihin ja rohkeuteen toimia ja kokeilla asioita. Vahvat elämäntaidot ovat tärkeitä alati monimutkaistuvassa maailmassa: ne auttavat nuorta selviämään arkipäivän haasteista ja yllättävistä tilanteista. Myös tämän päivän opiskelu- ja työelämä korostavat jatkuvan uuden oppimisen ja monipuolisten vuorovaikutustaitojen merkitystä. Jos ei osaa selviytyä itsensä kanssa, ei ole helppoa selviytyä muidenkaan kanssa.

Tue nuoria ja lahjoita nuorten elämäntaitoja vahvistavaan toimintaamme >

Keräyslupa RA/2017/1361. Voimassa 1.1.2018-31.12.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Myöntänyt Poliisihallitus 27.12.2017.