Yhteistyö yritysten kanssa

Lasten ja nuorten säätiön toiminnan keskiössä on vahva yhteistyö yritysten kanssa. Toimintamme painottuu erityisesti nuorten sosiaalisten taitojen, tulevaisuususkon ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Työtä tehdään yhdessä eteenpäin katsovien ja säätiön mission jakavien kumppanien kanssa.

Yhteistyö yritysten kanssa oli keskeinen syy myös sille, miksi säätiö perustettiin vuonna 2001: Suomesta puuttui yritysten kanssa yhteistyössä toimiva, ennaltaehkäisevää nuorisotyötä tekevä järjestö.

Yhdistämme nuorten tarpeet, yritysten resurssit ja vaikuttavat toimintamallit kestäviksi ratkaisuiksi.

Toimintatavat:

  • Kouluvierailut
  • Työpajat
  • Työharjoittelut
  • Yritysvierailut
  • Vapaaehtoistyö
  • Coachaus
  • Lahjoittaminen
  • Vaikuttamistyö

Vai luodaanko yhdessä jotain ihan uutta?

Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Nuorten hyväksi tekemämme työ edistää etenkin näiden kolmen Agenda 2030 -tavoitteen toteutumista.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on agenda2030_nettiin-v3-1-600x183.png

Työllemme on valtava tarve – tule mukaan tekemään vaikuttavaa yhteistyötä!

Ota yhteyttä:

Hanna Koskenkangas, yritysyhteistyön asiantuntija
etunimi.sukunimi@nuori.fi / 040 589 0551

Keräyslupa RA/2019/1158. Voimassa 1.1.2020–31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Myöntänyt Poliisihallitus 19.12.2019.