YHTEISTYÖ KORKEAKOULUJEN KANSSA

Lasten ja nuorten säätiö tekee työtä, joka vahvistaa nuorten elämäntaitoja ja tukee nuoria löytämään oman paikkansa. Sen lisäksi haluamme tuoda esiin nuorten ääntä. Me uskomme, että puhe korkeakouluopiskelijoista tulevaisuuden osaajina ja ammattilaisina ei ole vain korulauseita.  Räätälöidään yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopiva yhteistyö! 

COACHAUS 

Coachit ovat sosiaali- ja kasvatusalan ammattikorkeakouluopiskelijoita, jotka toimivat VALMA-luokkalaisten tukijoina, ohjaajina ja kannustajina. He ohjaavat nuorille elämäntaito- ja työelämätaitoaiheisia oppitunteja. Lasten ja nuorten säätiö valmentaa coacheina toimivat AMK-opiskelijat. Coachaus antaa opiskelijoille mahdollisuuden jo opiskeluaikana käyttää oppimiaan tietoja ja taitoja nuorten hyväksi.

OPINTOJAKSOYHTEISTYÖ 

Työelämälähtöisyys osana korkeakoulujen opintojaksoja puhuttaa usein. Haluatko tarjota opiskelijoillesi mahdollisuuden toteuttaa projekti työelämän tarpeisiin? Ota yhteyttä, niin räätälöidään opintojakso molempien hyödynnettäväksi. 

NUORTEN TUKIJA 

Oletteko järjestämässä opiskelijatapahtuman ja haluatte tehdä samalla muutakin hyvää? Opiskelijatapahtumat ovat usein paikka tutustua kanssaopiskelijoihin ja viettää aikaa yhdessä. Oman digilipaskeräyksen tai Facebook-varainkeruukampanjan perustaminen nuorten hyväksi tuplaa hyvän. Kerromme mielellämme lisää opiskelijalahjoituksen tekemisestä. 

ESIMERKKEJÄ KORKEAKOULUYHTEISTYÖSTÄ 

  • Coach-yhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakoulutuksen (TAMK/TAOK) sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) kanssa 
  • Viestinnällinen yhteistyö Turku AMK:n Kampanjasuunnittelu-opintojakson kanssa 
  • Opiskelijayhdistys Trade ry:n ja Turun insinööriopiskelijat ry:n hyväntekeväisyyspelistream
  • Sisällöllinen yhteistyö Laurea-ammattikorkeakoulun Tietojenkäsittelyn palvelukehitysprojekti -opintojakson kanssa
  • Viestinnällinen ja arviointiin liittyvä yhteistyö Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) yhteisöpedagogi- ja kulttuurituotanto-opiskelijoiden kanssa (osana Senegalissa toteutettavaa kulttuurialan kehitysyhteistyöhanketta) 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää: 

Anna Jussilainen 
kehittämispäällikkö
050 320 7273
anna.jussilainen [at] nuori.fi