Keräyslupa

Lasten ja nuorten säätiön – Nuori.fi:n lahjoituksina saatavat varat käytetään säätiön nuorten hyvinvointia edistävään toimintaan Suomessa ja niissä kehitysmaissa, joissa säätiöllä on kehitysyhteistyötoimintaa. Varat käytetään kouluvierailujen ja työpajatoiminnan järjestämiseen sekä kohti opintoja ja työelämää tähtäävien työkokeiluja ja -harjoittelujen avustamiseen. Kehittyvissä maissa hankitaan nuorille opiskelutarvikkeita ja -materiaaleja ja tuetaan ammatin harjoittamiseen liittyvissä välinehankinnoissa.

Rahankeräysluvan numero on RA/2017/1361.

Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 27.12.2017.

Keräyslupa on voimassa 1.1.2018-31.12.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.