Keräyslupa

Lasten ja nuorten säätiön lahjoituksina saatavat varat käytetään säätiön nuorten työhön nuorten tueksi. Säätiön toimintamuotoihin kuuluvat:

  • tulevaisuususkoa vahvistavat kouluvierailut
  • nuorten osaamista, elämäntaitoja ja yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistavat luovat prosessit ja työpajat
  • työelämäkokemusten tarjoaminen
  • nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten kouluttaminen ja
  • yhteiskunnallisten avausten tekeminen (selvitykset ja kampanjat sekä tiedon tuottaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun)

Rahankeräysluvan numero on RA/2019/1158.

Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 19.12.2019.

Keräyslupa on voimassa 1.1.2020–31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.