Ensimmäisten työelämäkokemusten avulla nuori rakentaa kuvaa työelämästä ja itsestään työntekijänä. Osaanko ja pystynkö? Voisinko tulevaisuudessa tehdä tällä alalla töitä? Jotta saamme nuoret mukaan yhteiskuntaan ja työelämään, meidän on taattava, että kokemus työelämästä on myönteinen. Yksikin ele voi olla merkityksellinen. Jokainen kohtaaminen vaikuttaa siihen, millaiseksi nuoren tulevaisuus rakentuu. 

Tule mukaan käänteentekijäksi

Lasten ja nuorten säätiön HuippuHarkka tarjoaa yrityksille osaamista ja menetelmiä nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Rakennamme siltoja ympäri Suomen paikallisten nuorten sekä yritysten välillä. Toiminta on suunnattu ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskeleville (VALMA-koulutus) sekä työtä etsiville Ohjaamossa asioiville nuorille. HuippuHarkka tavoittaa vuoden 2020 loppuun mennessä vähintään 270 nuorta eri puolilta Suomea.

HuippuHarkassa 

  • yrityksen edustaja kertoo uratarinansa nuorille
  • nuoret vierailevat yrityksessä 
  • työpaikkakummit saavat koulutuksen tehtäväänsä
  • nuoret suorittavat 2–4 viikon harjoittelujakson yksin tai pienessä ryhmässä 

“Ensimmäisenä päivänä kun mä menin sinne, mua jännitti tosi paljon. Ja sit viimeisenä päivänä, kun mä lähdin sieltä pois, niin mä en olisi halunnut lähteä ollenkaan pois.”  


Työharjoitteluun Valmetilla vuonna 2017 osallistunut nuori


Yritys mukana tarjoamassa onnistumisen kokemuksia

Työharjoittelujakson aikana jokaisella nuorella on oma työpaikkakummi, joka tukee ja ohjaa harjoittelua ja työyhteisöön kuulumista.

Lasten ja nuorten säätiö valmentaa yrityksen työntekijät nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen ennen vierailuja ja harjoittelujaksoa.

Nuorten ottaminen mukaan yrityksen arkeen antaa paljon myös työntekijöille. Nuorten ohjaamisen on koettu vahvistavan tiimihenkeä sekä lisäävän ylpeyttä omasta työpaikasta ja ymmärrystä nuorten elämästä. 

Lasten ja nuorten säätiön kumppanina edistät myös Agenda2030-tavoitteita. Lue lisää yhteistyöstämme yritysten kanssa täältä »   

  • Jätä sähköpostiosoitteesi tähän, niin suunnitellaan yhdessä yrityksellenne sopivin tapa osallistua HuippuHarkkaan.

HuippuHarkka VALMA-koulutuksen ja Ohjaamoiden tukena

HuippuHarkassa nuoret saavat yhteenkuuluvuuden, välitetyksi tulemisen ja asioiden loppuun saattamisen kokemuksia. 

Toiminnan lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka, jossa kiinnitetään huomiota jokaisesta meistä löytyviä vahvuuksia ja osaamista kohtaan ja vahvistetaan näitä ominaisuuksia ja taitoja.

HuippuHarkan aikana tarjoamme nuorille sparrausta työnhakutaitoihin, oman osaamisen sanoittamiseen ja työelämätaitoihin. 

HuippuHarkassa 

  • nuoren siirtyminen opintoihin ja työhön helpottuu 
  • nuoren itsetunto ja kyky sanoittaa omaa osaamista kasvavat 
  • nuori näkee uusia mahdollisuuksia työelämässä 


Ota yhteyttä

Sara Peltola, asiantuntija
p. 040 745 8104 / sara.peltola(at)nuori.fi

Mukana HuippuHarkassa:

Lassila & Tikanoja, logo.
Lindström, logo.
Musti ja Mirri, logo.
Valmet, logo.

Tutustu myös aiempiin onnistumisen kokemuksiin:

Valmet: onnistumisen kokemuksia harjoittelusta

Alma Media: Kouluvierailijan kokemuksia oman uratarinan jakamisesta

Adecco: kouluvierailijan kokemuksia oman uratarinan jakamisesta

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee toimintaa vuosina 2018–2020 (Lasten ja nuorten säätiön koordinoima Alku-hanke).