olli alanen

Julkaistu: 12.8.2019

Kestävän kehityksen edistäminen on otettava koulujärjestelmän päämääräksi 

Koulujärjestelmäämme liittyy ihmiskunnan kohtalonkysymys. Tuottaako se riittävästi sivistystä ja osaamista, joiden varaan voi rakentaa kestäviä yhteiskuntia, joissa ihmiset kokevat elämänsä merkitykselliseksi? Tätä pohtii Transforming education -teemaisen kansainvälisen nuorison päivän blogikirjoituksessaan Lasten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen.

Voimme taata elinkelpoisen planeetan tuleville sukupolville vain, jos myös koulutusjärjestelmämme viritetään kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen ajuriksi. Hyvää työtä tehdään hajanaisesti jo nyt, mutta lisäpanostusta tarvitaan. Heinäkuussa julkaisemamme Suomi vuonna 2050 -selvityksen mukaan vain pieni osa nuorista esimerkiksi uskoo, että ilmastonmuutoksen hillinnässä onnistutaan. Nuoret ansaitsevat uskoa parempaan.  

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä nuorison päivää. Sen tarkoituksena on korostaa nuorten roolia muutoksen tekijöinä ja nostaa samalla esiin nuoria koskettavia yhteiskunnallisia haasteita. Vuonna 2019 päivän teema on ”Transforming education”.  

Koulu muokkaa maailmaa 

Suomalainen koulujärjestelmä on edelleen kansainvälisesti vertailtuna huippuluokkaa. Yhteiskuntamme kestävyyteen liittyvät ongelmat asettavat kuitenkin uusia haasteita koulujärjestelmälle. Lapsille ja nuorille on tarjottava sellaista sivistystä ja osaamista, joiden avulla he pystyvät rakentamaan merkityksellistä tulevaisuutta maapallon kantokyvyn rajoja kunnioittaen. 

Järjestimme toukokuussa valtioneuvoston kanslian Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtumassa osion, joka käsitteli koulutukseen ja työelämään liittyviä YK:n Agenda2030-tavoitteita. Tilaisuudessa käytettyjen puheenvuorojen ja paneelikeskustelujen viesti oli selvä: nykyinen hienosäätö ei riitä. Kestävän kehityksen edistäminen on otettava nykyistä vahvemmin koulujärjestelmän päämääräksi. 

Kestävän kehityksen sisällyttäminen eri koulutusasteiden opetussuunnitelmiin on hyvä alku. Tarvitsemme kuitenkin valtavan systeemisen muutoksen, joka edellyttää ajattelutapojemme uudistamista. Osana tätä muutosta on määriteltävä, minkälaista tulevaisuutta tavoittelemme. Tähän keskusteluun nuoret on otettava mukaan. 

Lasten ja nuorten säätiö edistää kestävää kehitystä

Peruskoulun opetussuunnitelmassa käytetään kestävän kehityksen yhteydessä ekososiaalisen sivistyksen käsitettä. Se on Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Arto O. Salosen luoma käsite, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan kestävään kehitykseen.  

Ekososiaalisen sivistyksen ajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii sekä ihmisarvoa että ekosysteemien monimuotoisuutta ja luo kokonaisvaltaisesti kestävää yhteiskuntaa. Tätä tavoitetta edistämään on valjastettu myös Lasten ja nuorten säätiön uusi strategia.  

Tavoitteemme on, että jokainen nuori kokee elämänsä merkitykselliseksi ja näkee tulevaisuutensa myönteisessä valossa. Tässä onnistuminen edellyttää nuorten vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista. Aidolla dialogilla ja valtaa jakamalla saamme aiempaa todennäköisemmin myös luotua jotain sellaista, missä me aikuiset emme ole toistaiseksi onnistuneet: kestävän yhteiskunnan, jossa ekososiaalisen sivistyksen peruslähtökohdat ovat arkea puheiden lisäksi myös konkreettisten toimenpiteiden tasolla. 

‹ Takaisin listaukseen