Julkaistu: 4.6.2019

Vi rekryterar: högskolepraktikant

Vill du få inblick i en framtidsorienterad organisation som jobbar för att varje ungdom skulle ha förutsättningarna för att leva ett meningsfullt liv? Barn- och ungdomsstiftelsen söker en tvåspråkig högskolepraktikant för hösten 2019! 

Praktikantens uppgifter fokuserar sig speciellt kring Dreams programmet och dess koordinering. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat bokandet av skolbesök, samt uppehållandet av stiftelsens skolnätverk och intressegrupper. Som praktikant får du även delta i utvecklandet och förverkligandet av både Dreams programmet och stiftelsens övriga verksamhet på ett mångfaldigt sätt. 

Till dig som praktikant erbjuder vi meningsfulla uppdrag i en inspirerande, sak kunnande arbetsomgivning. Av dig förväntar vi oss omsorgsfullhet, goda sociala kunskaper, företagsamhet och ett intresse för ungdomsarbete. Du kunde till exempel vara studerande inom pedagogik, samhällsvetenskap eller socialbranschen. 

Praktiken börjar i början av augusti och dess längd är tre månader. Praktiken är betald.  

Vårt kontor ligger i Kronohagen i Helsingfors. Skicka din friformiga ansökan senast 14.6.2019 till adressen rekry@nuori.fi. Vi tar gärna emot även videoansökningar! Om du har frågor gällande praktiken ring Oskar Sandqvist 12.6. eller 13.6. kl. 14-15, tel. 050 346 8725. 

Barn- och ungdomstiftelsens mål är att varje ungdom upplever sin framtid som meningsfull. Vi når varje år tiotusentals ungdomar som var och en finner sig i en unik, särskild livssituation. Stiftelsen är politiskt och religiöst oberoende. nuori.fi/sv ‹ Takaisin listaukseen