Julkaistu: 27.5.2019

Vielä kerran, Glow!

Lasten ja nuorten säätiön Glow-toiminta päättyi alkuvuodesta. Glow’ssa eri elämäntilanteissa olevat nuoret osallistuivat taidetyöpajoihin, joissa he pääsivät tekemään oman näköisiään projekteja ja vahvistamaan edellytyksiä löytää oma polkunsa. Glow’ssa kehitettiin myös monialaista yhteistyötä ja taiteilijaohjaajien osaamista.

Glow-toiminta käynnistyi keväällä 2017, kun viisivuotinen Myrsky-toiminta päättyi. Valtakunnallinen Myrsky jakoi apurahoja vaikeissa elämäntilanteissa olevien nuorten kanssa tehtäville taideprojekteille. Glow-toiminnassa eri nuorisoalan organisaatiot toteuttivat soveltavan taiteen työpajoja yhdessä Lasten ja nuorten säätiön taiteilijaohjaajien kanssa.

Glow’n aikana järjestettiin yksi pilottihaku ja kaksi avointa hakua, joiden kautta toteutettavat projektit valittiin. Tavoitteena oli toteuttaa projekteja maantieteellisesti mahdollisimman laajalla alueella sekä eri taidelajien muodossa. Puolentoista vuoden aikana toteutettiin 14 projektia kymmenellä eri paikkakunnalla, yhdentoista eri organisaation ja viiden yrityksen voimin. Glow ulottui Hangosta Varkauteen ja Helsingistä Merikarvialle. Taidelajeja olivat sirkus, kuvataide, valotaide, musiikki, visuaalinen suunnittelu, teatteri, tanssi ja katutaide. Glow’hun osallistui huimat 186 nuorta, 18 opettajaa tai ohjaajaa ja 21 taiteilijaohjaajaa. Yhteistyöyritykset tarjosivat sekä taloudellisen tukensa että henkilöstönsä osaamisen nuorten hyväksi. 

Taiteen soveltava käyttö nuorten oman polun tukena

Glow’n aikana nuoret rakensivat edellytyksiään löytää oma polkunsa esimerkiksi opintoihin tai työelämään. Taidelähtöisin menetelmin nuoria rohkaistiin toimimaan osana ryhmää ja vahvistamaan sosiaalisia taitojaan. Glow’ssa nuoret saivat konkreettisia työkaluja oman osaamisensa kehittämiseen. Yhdessä tehden vahvistui erityisesti tunne yhteenkuuluvuudesta ja merkityksellisyydestä. 

Taidemenetelmät toivat sisältöä, mutta myös raamit toiminnalle. Tärkeintä ei kuitenkaan ollut lopputulos, vaan projekteissa tehtiin taidetta aina nuorten ehdoilla. Taiteen soveltava käyttö tarkoittaa, että taiteella on myös taiteen ulkopuolisia tavoitteita. Esimerkiksi sirkustyöpajassa voi oppia ryhmätyötaitoja ja luottamusta, sillä ihmispyramidia on vaikea rakentaa yksin. Musiikkia tehdessä tekijä voi sanoittaa havaintojaan ja tuntemuksiaan sekä löytää niille äänellisen muodon ja päästä soittamaan yhdessä. Taiteellisen ilmaisun kautta voi tulla esiin jotain sellaista, jolle on muuten vaikeaa löytää sanoja tai muotoa.

Yhteistyö Glow’n ytimessä

Kuten muussakin Lasten ja nuorten säätiön toiminnassa, myös Glow’ssa monialainen yhteistyö oli keskeisessä roolissa. Jokainen Glow-projekti toteutettiin eri toimijoiden yhteistyönä, jotta nuorten osallistuminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Toiminta suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin yhdessä.   

Yritysyhteistyö oli erityisessä roolissa. Mukana olleet kumppanit tukivat toimintaa paitsi taloudellisesti, myös omalla osaamisellaan. Näin syntyi monimuotoisia ja -alaisia projekteja eri puolilla Suomea. Yritysvapaaehtoiset kertoivat nuorille omia uratarinoitaan ja kokemuksiaan. Nuoret pääsivät vuorostaan vierailemaan eri yrityksissä ja kurkistamaan työelämään.  

Lämmin kiitos yhteistyöstä kaikki nuorisoalan yhteistyökumppanit sekä Alma Media, Marimekko, Moomin Characters, Touchpoint ja Wärtsilä! Yritysten lisäksi mukana olivat vahvasti myös taidemuseo Amos Rex sekä nykytaiteen museo Kiasma. 

Mitä seuraavaksi?

Glow asettuu osaksi Lasten ja nuorten säätiön soveltavaa taidetta hyödyntävää toimintaa, joka jatkuu useassa eri hankkeessa. Kehitettyjä suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin välineitä hyödynnetään jo käynnissä olevassa toiminnassa sekä uusissa avauksissa.

Glow toiminta toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Lue lisää siitä, mitä Glow’ssa oikeastaan tapahtui matkan varrella: 

‹ Takaisin listaukseen