Julkaistu: 17.10.2018

Sama sydän, samat tunteet

Lasten ja nuorten säätiö on tehnyt yhteistyötä mediayhtiö Alma Median kanssa jo useita vuosia. Tänä vuonna Alma Median työntekijöitä on osallistunut Lasten ja nuorten säätiön järjestämiin valmennuksiin ja lähtenyt kouluvierailijaksi Helsinkiin, Espooseen, Tampereelle ja Poriin. Osallistujat vierailevat VALMA-luokilla kertomassa nuorille oman uratarinansa ja kannustamassa näitä kohti työelämää. Haastattelimme järjestelmäpäällikkönä työskentelevää Hanna Kaivo-ojaa hänen kokemuksistaan kouluvierailijana.

Hanna osallistui Lasten ja nuorten säätiön järjestämään valmennukseen ja teki viime kevään aikana kaksi vierailua Keskuspuiston (nyk. Ammattiopisto Live) ja Kilonpuiston ammattiopistoihin. Tietoa mahdollisuudesta kouluvierailuiden tekemiseen oli tullut aktiivisesti työpaikan sisäiseen intranettiin. Kaivo-ojan tausta opettajan tyttärenä ja opettajan sijaisuuksien tekeminen taannoin sekä omien teini-ikäisten lasten elämän seuraaminen herättivät hänen kiinnostuksensa vierailuja kohtaan.

Hanna koki, että vaikka kouluvierailijaksi lähteminen ei niinkään antanut uutta omaan työhön, vaikutus henkilökohtaisella tasolla oli sitäkin merkittävämpi. Toinen vierailuista ajoittui ystävänpäivälle, ja Hannan mukaan tuo päivä oli ihanin ystävänpäivä koskaan. Se toi hyvän mielen ja tunteen, että pystyi olemaan hyödyksi ja että itsellä oli jotakin annettavaa oman uratarinan kautta. Työ järjestelmäpäällikkönä ja näin ollen oma arvomaailma tulivat erityisen konkreettisiksi kouluvierailulla, jossa erityisesti poikia kiinnosti työn tekninen puoli.

Sujuvasanaiset, rohkeat nuoret

Vierailullaan Hanna oppi nuorista sen, ettei jakoa erityisnuoriin ja muihin nuoriin pitäisi tehdä. ”Sama sydän, samat tunteet”, Hanna miettii. Hänen viestinsä nuorille oli, ettei tarvitse tietää, mikä kustakin isona tulee – oman polun suuntaa voi vaihtaa. ”Kaikki ovat yhtä hyviä ja erilaisuus on vahvuus, jotta työmaailma saadaan toimimaan”, hän kannustaa nuoria. Saamansa palautteen perusteella Hanna myös kehuu kohtaamiaan nuoria sujuvasanaisiksi ja rohkeiksi antamaan palautetta.

Ennakkovalmennukseen osallistumisen Hanna koki hyödylliseksi. Nuorten kohtaaminen tehtiin helpoksi, vaikka hän on vahvasti myös sitä mieltä, että nuoret ovat aivan ihania ja samanlaisia, missä ikinä näitä sitten kohtaakaan. Valmennuksessa Hannasta oli kuitenkin hyvä kuulla vinkkejä, miten eri asioita kannattaa ilmaista ja mitä jättää pois.

Taatusti odotettu vieras

Alma Median ja Lasten ja nuorten säätiön yhteistyö ja tavoitteet kohtasivat Hannan mielestä hyvin. Työnantajansa puolesta Hanna sai vierailunsa tueksi mediakasvatusmateriaalia, joka kohtasi ja kommunikoi hyvin Lasten ja nuorten säätiön elämäntaitojen vahvistamiseen keskittyvän valmennuksen kanssa. Kouluvierailuista on saatu hyvää palautetta oppilaitoksilta ja kiinnostusta uusiin vierailuihin on ilmennyt.

Hannan viesti kollegoille ja muiden yritysten työntekijöille on selvä: ”Aivan mahtava kokemus, lähtekää ihmeessä!” Hän kokemuksensa mukaan kouluvierailijaksi lähtevä on taatusti odotettu vieras. Kouluvierailija voi tuoda nuorelle tavallisesta kouluarjesta ja vakituisesta opetuksesta poikkeavia viestejä käytännön työelämästä. Hän pohtii myös, että yritysvastuun näkökulmasta vierailujen tekeminen on myös hyvä tapa edustaa omaa yritystä.

Yritysten tekemät kouluvierailut ovat osa Lasten ja nuorten säätiön Next-toimintaa, jossa nuoret saavat tukea opintoihin ja työelämään siirtymisessä muun muassa tuetun työharjoittelun sekä koulu- ja yritysvierailujen kautta. Nextissä yritykset tuovat nuorille esiin erilaisia polkuja työelämään ja vahvistavat nuorten työelämäpolun alkua.

Haluatko mukaan esimerkiksi kouluvierailutoimintaan? Ota yhteyttä: Merja Nätkinniemi, projektipäällikkö, merja.natkinniemi [at] nuori.fi / 044 240 3207

‹ Takaisin listaukseen