Julkaistu: 30.9.2018

Kannusta, tue, arvosta – aikuisen tuki nuorelle tärkeää

”Jalkapallokentällä pystyn mihin vaan, mutta työpaikalla en uskalla sanoa mitään edes kahvipöydässä.”

Kaikilla meillä on erilaisia taipumuksia ja luontaisia vahvuuksia. Elämäntaidoissa ei kuitenkaan ole kyse synnynnäisestä lahjakkuudesta, vaan ne ovat pitkäjänteisen harjoittelun ja kannustavan ilmapiirin tuloksia. Ne ovat myös jatkuvasti muovautuvia, ja kokemus omista elämäntaidoista, kuten itsetunnosta tai sosiaalisista taidoista, saattaa vaihdella paljonkin eri elämänpiireissä. Rakkaan harrastuksen parissa saattaa kokea olevansa itsevarma supertähti, kun taas toisessa ympäristössä kokee olonsa epävarmaksi.

Elämäntaitojen vahvistamisessa on kyse paljon siitä, että ajattelee omaa osaamistaan kokonaisvaltaisesti ja osaa hyödyntää ja soveltaa taitojaan erilaisissa elämänpiireissä ja -tilanteissa. Tähän tarvitaan muiden apua: kannustusta, tukea ja arvostusta. Erityisesti aikuisen tuki ja läsnäolo ovat merkityksellisiä.

Elämäntaitojen harjoittelussa, kuten kaikessa oppimisessa, myös omalla asenteella on ratkaiseva vaikutus. Kun suhtautuu avoimin mielin uusiin asioihin, uskaltaa kokeilla ja antaa myös muille tilaa kasvaa, on kaikki edellytykset oppia ja saavuttaa mitä vain. Tässä aikuiset voivat olla esimerkin näyttäjiä.

Lasten ja nuorten säätiön toiminnan keskiössä on kolme elämäntaitoa:

  • itsetunto
  • sosiaaliset taidot
  • rohkeus.

Alla on esimerkkejä, joiden kautta voit tukea nuoren elämäntaitojen kehittymistä ja tasapainoista kasvua.

  1. Auta nuorta tunnistamaan omia vahvuuksiaan; anna palautetta ja kannusta ajattelemaan osaamista kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi huumorintaju ja kauneuden arvostaminen ovat vahvuuksia siinä missä johtaminen tai nöyryys.
  2. Kannusta yrittämään. Kehu myös hyvästä yrityksestä ja työstä, ei pelkästään hyvästä lopputuloksesta.
  3. Vuorovaikutustilanteissa keskity nuoren ja yleensä toisen ihmisen vahvuuksiin, yritä nähdä jokaisessa tilanteessa hyvää. Mieti myös asiaa sitä kautta, mitä minä tuon tähän ryhmään tai tilanteeseen. Omalla asenteella on merkitystä.
  4. Tunnetaidot ovat osa itsetunnon perustaa ja tärkeitä vuorovaikutustilanteissa. Tunteiden nimeäminen on ensimmäinen juttu, josta kannattaa lähteä liikkeelle. Mitä tarkempi käsite tietylle tunteelle on, sitä helpompaa sitä on hallita ja käsitellä. Opetelkaa tunteiden nimeämistä yhdessä nuoren kanssa.
  5. Ole kiitollinen. Kiitollisuus auttaa ymmärtämään itseä ja muita paremmin, joka taas auttaa arvostamaan itseä ja toimimaan sosiaalisissa tilanteissa. Kiitollisuus auttaa sinua olemaan läsnä oleva, arvostava ja kannustava aikuinen nuorelle.
  6. Heittäydy rohkeasti uusiin tilanteisiin ja näytä nuorelle esimerkkiä. Kerro, jos sinua jännittää. Monia uudet tilanteet jännittävät ja se on ihan ok. Jo jännittämisen hyväksyminen on askel eteenpäin. Yritä nähdä jännittävissäkin tilanteissa hyvää ja mahdollisuuksia. Ajatuksilla on valtava voima.
  7. Unelmoikaa yhdessä. Jutelkaa unelmista ja jos innostutte unelmoimaan, tehkää unelmakartta. Yksinkertaisimmillaan sen voi tehdä näin: Kuvatkaa unelmanne mahdollisimman tarkasti paperille. Miettikää mitkä vahvuudet auttavat toteuttamaan unelman, ketkä ympärillä olevista ihmisistä tukevat sinua. Minkälaisia välitavoitteita siihen liittyy. Kirjatkaa kaikki huomiot ylös. Pitäkää unelmapaperi näkyvillä. Mitä useammin se muistuttaa teitä, sen parempi.

Lue lisää Lasten ja nuorten säätiön toiminnasta.

‹ Takaisin listaukseen