Julkaistu: 17.9.2018

Disruptio, työelämä ja nuoruus

Digitaaliset ilmiöt ja teknologia muuttavat maailmaamme vauhdilla, jota on vaikea käsittää. Olin keväällä 2017 nuorisoalan toimijoita kokoavassa NUORI2017-tapahtumassa kuuntelemassa luentoa, jolla Kalle Nieminen Sitrasta toi esiin kaksi havaintoa: 1) Sitran megatrendityön (2016) mukaan teknologia muuttaa kaiken, ja 2) Nuorisobarometrin (2016) mukaan 88 % nuorista pitää todennäköisenä sitä, että teknologian rooli heidän elämässään vahvistuu, mutta vain hieman yli kolmasosa pitää kehitystä toivottavana.

Aloitin digitaalisen palvelukehityksen opinnot Laurea-ammattikorkeakoulussa tämän vuoden tammikuussa. Siinä missä oma työ antaa mahdollisuuden ajatella maailmaa sen kautta, miltä asiat näyttävät tämän päivän nuoren lähtökohdista käsin, antaa opinnot toivotun näkökulman digitaalisiin ilmiöihin ja siihen, millaisia vaikutuksia teknologian kehityksellä voi olla. Väitän, että nuoruuden kokemus ei ole niin kaukana meitä aikuisia kuin alkuun saattaa vaikuttaa.

Nuoruus elämänvaiheena tarkoittaa usein oman identiteetin muodostumista ja erilaisia nivelvaiheita. Siirtymistä oppivelvollisuudesta toiselle asteelle, itsenäistymistä huoltajista ja vastuun kantamista omista valinnoista. Tänä päivänä se tarkoittaa entistä useammin epävarmuutta tulevaisuudesta. Maailman talousfoorumin arvion mukaan 65 prosenttia nuorista tekee tulevaisuudessa töitä, joita ei ole tänään edes olemassa. Samalla yli puolet nuorista on epävarmoja siitä, mitä työtä haluaa tehdä tulevaisuudessa (Tulevaisuuden työ -raportti, Lasten ja nuorten säätiö & Tieto, 2018).

Teknologiassa tapahtuva kehitys ja sen tuomat innovaatiot voivat ajaa jopa kokonaisia toimialoja pohtimaan olemassaolonsa tarkoitusta. Disruptioksi kuvatussa ilmiössä perustavanlaatuinen muutos ajattelussa muuttaa vakiintuneet toimintamallit. Jos työpaikka menee alta, eikä omaa osaamista enää tarvitakaan, miten tiedät, mihin suuntaan seuraavaksi suuntaat?

Asettumalla nuoren asemaan jokaisen on mahdollista tunnistaa, miltä tuntuu, kun oma identiteetti tai oma tulevaisuus ei olekaan selkeä. Kaikkia ihmisiä disruption vaikutus työmarkkinoihin ei tietenkään koske, mutta se tuo ajatuksen lähemmäksi tässä ajassa elävän nuoren kokemusta. Aikuisina, eletyn elämän tuomien kokemuksien kautta meidän on helpompaa nähdä tulevaisuuden suuntia. Sitä perspektiiviä voimme myös tarjota arjessamme eri tilanteissa vastaan tuleville nuorille – heitä kuunnellen ja kunnioittaen.

Tuomas Tirkkonen
projektikoordinaattori

‹ Takaisin listaukseen