Julkaistu: 22.8.2018

Nopeaa viestinvaihtoa, hauskoja meemejä ja täydellinen alusta kiusaamiselle

Mieti hetki nuoruuden kipeimpiä kokemuksiasi. Suurella osalla meistä niihin liittyy kiusatuksi tai syrjään jätetyksi tulemisen kokemuksia. Valitettavasti monelle nuorelle nämä eivät ole yksittäisiä kokemuksia, vaan ne leimaavat koko nuoruutta. Vaikka koulukiusaaminen on viime vuosina vähentynyt, on kiusaamista entistä vaikeampi päästä pakoon, sillä kiusaaminen netissä voi tunkeutua arjen joka hetkeen.

Koulukiusaamisen vähentyminen on suuri kansallinen saavutus

Koulukiusaaminen on vähentynyt kouluterveyskyselyn mukaan merkittävästi koko kuluvan vuosikymmenen. Tunnustus on annettava pitkäjänteiselle ja systemaattiselle kansalliselle työlle. Kiitoksen ansaitsevat myös monet uudet toimintamallit, joita on kokeiltu kuntien ja järjestöjen toimesta. Uskallan väittää, että näiden lisäksi yksi muutosta osaltaan selittävä tekijä ovat vuosikymmenten saatossa kasvaneet nuorten sosiaaliset taidot.

Vuosien työn myötä myös ymmärrys kiusaamisilmiöstä on vahvistunut. Kiusaaminen on ryhmäilmiö, johon on vaikea vaikuttaa yksittäisillä yksilötason toimenpiteillä. Ammattilaisten ja tutkijoiden keskeinen viesti on lisäksi se, että kiusaajat ovat usein myös itse uhreja.

“On ymmärrettävä, että myös kiusaajat tarvitsevat tukea.” 

Kiusaamisen taustalla voi olla monenlaisia hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Kiusaajien syyllistämisen sijaan on ymmärrettävä, että myös kiusaajat tarvitsevat tukea. Samalla on kiinnitettävä entistä vahvemmin huomio myös digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaan kiusaamiseen ja syrjintään.

Kiusaaminen on irronnut ajasta ja paikasta

Kun merkittävä osa nuorten vuorovaikutuksesta tapahtuu erilaisilla verkkoalustoilla ja sosiaalisen median kanavissa, on myönteisten asioiden lisäksi myös kiusaaminen löytänyt tiensä digitaalisille alustoille.

Kiusaaminen ei ole enää sidottua aikaan ja paikkaan. Samalla se on myös tavallaan helpompaa, kun ei tarvitse kohdata kiusatun katsetta tai kyyneliä.

Tampereen ja Turun yliopistojen tutkimuksista selviää, että jopa kolme neljästä nuoresta on kohdannut verkossa kiusaamista tai syrjintää. Suoraan verkkokiusaamisen uhriksi on joutunut vuosi sitten tekemämme selvityksen mukaan joka viides yläkouluikäinen nuori.

“Nettikiusaaminen ei kuulu kenenkään vastuulle.” 

Yksi keskeinen tämän ilmiön haaste on se, että se ei koulukiusaamisen tavoin kuulu koulun, tai minkään muun toimijan vastuulle. Poliisi on todennut, että nettikiusaamisesta tehdyt ilmoitukset jäävät helposti tutkimatta, sillä “resurssit ohjataan vakavampiin rikoksiin”. Ilmiö jää helposti piiloon ja vaille ratkaisuja.

Tietoisuuden lisääminen ei riitä – tarvitaan myös tekoja

Vielä vuosikymmenen alussa digitaalinen kiusaaminen tarkoitti lähinnä tekstiviestein ja sähköpostein tapahtuvaa kiusaamista. Nyt kiusaamisen alustat moninaistuvat vauhdilla. Lasten ja nuorten säätiö toi mainostoimisto TBWA\Helsingin kanssa nettikiusaamisen Kampin kauppakeskukseen. Päivän ajan mainostaululla pyöri nuorten nettikeskusteluista poimittuja herjaavia kommentteja, jotka kohdistuivat taulun eteen pysähtyneeseen ohikulkijaan.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubessa.

Tempaus herätti ihmisiä pohtimaan nettikiusaamisen karua arkea. Tietoisuuden lisääminen on hyvä alku, mutta itsessään se ei riitä. Ilmiöstä kärsivien tukeminen on sekin äärimmäisen tärkeää. Samalla tulee kuitenkin pyrkiä myös ehkäisemään ilmiötä. Yksi ratkaisu tähän on nuorten keskeisten elämäntaitojen vahvistaminen.

Elämäntaitojen merkitys korostuu digitalisoituvassa yhteiskunnassa

Terve itsetunto, vahvat sosiaaliset taidot ja rohkeus toimia ovat perusta elämässä pärjäämiselle. Monien selvitysten mukaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa tulevat korostumaan näiden kaltaisten elämäntaitojen merkitys.Ne vaikuttavat keskeisesti myös siihen, miten käyttäydymme digitaalisissa ympäristöissä. Nuorten elämäntaitojen vahvistuminen on Lasten ja nuorten säätiön kaiken työn tavoite.

Esimerkiksi vaikeassa elämäntilanteessa oleville nuorille suunnatussa GLOW-toiminnassa järjestetään työpajoja, joissa nuoret harjoittelevat sekä itsenäistä työskentelyä että yhteistyön tekemistä taiteen soveltavan käytön keinoin. Pariakrobatiassa voi oppia luottamaan itseensä ja muihin, lyhytelokuvan tekeminen kasvattaa esiintymis- ja organisointitaitoja, ja kuvallinen työskentely voi auttaa purkamaan syviäkin tuntoja väreiksi.

Tule sinäkin mukaan tarjoamalla omaa osaamistasi tai lahjoita nuoria tukevaan työhön >

Olli Alanen
toiminnanjohtaja
Lasten ja nuorten säätiö – Nuori.fi

‹ Takaisin listaukseen